Sjukhus, vårdcentral, apotek mm mm.

SOS Alarm SOS Alarm har en unik verksamhet. DE vet hur Sverige mår, i realtid. Dygnet runt, året om hanterar de larm och koordinerar hjälpresurser vid olyckor, kriser och störningar. På uppdrag av svenska staten ansvarar de för nödnumret 112 och har en central roll i samhällets krisberedskap.

Med tillgång till lägesbilder, information och avancerad teknik kan de erbjuda ett tjänsteutbud och ett helhetsperspektiv inom larmhantering som ingen annan har.

 

1177 Vårdguiden 1177 är hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård. Du kan besöka 1177.se, logga in för personliga e-tjänster och ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. 1177 är ett samarbete mellan Sveriges regioner.
Lokaldelen Lokaldelen.se är en söktjänst och ett informationsverktyg där främst företag kan hitta nya leverantörer, kunder och samarbetspartners. Här hittar du företagsinformation, kontaktuppgifter, branschtillhörighet, finansiell information, styrelse- och koncernstruktur och annan detaljerad information såsom fordonsinformation med mera till svenska företag över hela landet.
SKR SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation för landets alla kommuner och regioner. Vi är en politiskt styrd organisation och vår styrelse består av förtroendevalda från kommuner och regioner.
Vården.se Vården.se startade 2012 för att göra det enklare och snabbare för människor att hitta, jämföra och boka vård. Idag kan de stolt säga att de är Sveriges största samlingsplats för legitimerad sjukvård och hälsa och fyller en värdefull roll i det svenska sjukvårdssystemet.
 
Apoteket Apoteket erbjuder läkemedel, noga utvalda hälsoprodukter och tjänster till privatpersoner, vården, företag och organisationer.
Apotek Hjärtat Apotek Hjärtat är Sveriges största apotekskedja med närmare 400 apotek och över 4 000 anställda. Tillsammans med sina kunder och medarbetare utvecklar de framtidens apotek. DEras ambition är att ge varje kund bättre hälsa och välbefinnande genom personligare service, bredare sortiment och utökade tjänster. Apotek Hjärtat har apotek i hela Sverige – i storstad, i landsort och på glesbygd. Vi finns över hela landet. Självklart fungerar reglerna kring högkostnadsskydd och e-recept hos Apotek Hjärtat.
FASS Patient-Fass: konsumentupplysning om traditionella läkemedel. Sveriges mest omfattande läkemedelsinformation. Här finns läkemedelsbranschens samlade kunskap och erfarenhet om sina produkter. Länkar till olika organisationer för olika sjudomar m.m.

Myndigheter, branchorganisationer

Läkemedelsverket Läkemedelsverket är en myndighet under regeringen, med uppdrag att främja den svenska folk- och djurhälsan.
Livsmedelsverket Livsmedelsverket arbetar på regeringen och riksdagens uppdrag och i konsumenternas intresse för säker mat och bra dricksvatten, att informationen om maten är pålitlig så ingen blir lurad och att främja hållbara matvanor.
Socialstyrelsen Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg. Genom samarbete, oberoende experter och pålitlig kunskap styr, stödjer och utvecklar vi hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Vårt jobb är att ta fram föreskrifter, kunskapsstöd och statistik samt göra uppföljningar och utvärderingar. Vi stödjer utvecklingen av e-hälsa, utfärdar legitimationer, delar ut statsbidrag och samordnar hälso- och sjukvårdens insatser vid allvarliga händelser.
Folkhälsomyndigheten Folkhälsoinformation är sidan som är till för att informera och utbilda inom vanor, konsumtion och aktiviteter som påverkar den generella folkhälsan. I Sverige är Folkhälsomyndigheten (tidigare Folkhälsoinstitutet) den statliga myndighet som är ansvariga för arbete för bättre folkhälsa. FHI har ingen koppling till den statliga myndigheten utan är helt fristående. Syftet med hemsidan är att sprida och informera om tidigare, nuvarande samt framtida projekt vars syfte är och har varit att främja folkhälsan.

 

SBU – Statens beredning för medicinsk utvärdering SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, är en myndighet som har i uppdrag att göra oberoende utvärderingar av metoder och insatser inom hälso- och sjukvård, tandvård, samt för metoder och insatser inom socialtjänsten och området funktionstillstånd/-hinder.
SNF, Swedish Nutrion Foundation Har som uppgift att främja vetenskaplig forskning inom näringsläran och närliggande områden.

 

Svensk Egenvård

Svensk Egenvård är branschorganisationen för företag inom  egenvårdsbranschen. Branschorganisationen Svensk Egenvård samlar leverantörer av natur- och växtbaserade läkemedel, kosttillskott, sportnutrition, viktminskningsprodukter, kosttillskottsliknande medicinteknik och hälsosamma livsmedel på den svenska marknaden. Deras uppdrag är att förmedla kunskap om egenvård till konsument, media och samhällets beslutsfattare samt att ge våra medlemsföretag stöd och information. 

KAM – Kommittén för Alternativ Medicin Blogg om komplementär- och alternativmedicin.
Konsumentsamverkan Sveriges Konsumenter i Samverkan är en självständig och fristående konsumentorganisation i Sverige, helt fri från inflytande från såväl handel, producenter och partipolitik. Vi avslöjar och vågar – Vi jämför och granskar – Vi tipsar hur du kan spara pengar – Vi annonserar om konsumentkraven.
Hälsofrämjandet Riksförbundet Hälsofrämjandet verkar för en hållbar livsstil med helhetssyn på hälsa och med livsstil som förebyggande medicin. Det innebär att både kosten, aktivitetsnivån och livsmiljön påverkar vår hälsa och eventuell uppkomst av sjukdom. I motsats till skolmedicinen som oftast fokuserar på att försöka bota redan uppkomna symptom på ohälsa, istället för att informera om och utbilda i värdet av att förebygga sjukdomar.

Sjukdomsupplysning

 
Sjukvårdsrådgivningen Läs om hälsa och sjukdomar och var du kan hitta vård. Logga in för att läsa din journal och göra dina vårdärenden. Ring telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt.  1177 är en tjänst från Sveriges regioner. Vi finns alltid med dig när du vill må bättre.
Praktisk medicin Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com. 
doktorn.com DOKTORN.com grundades 1999 av Add Health Media AB med syfte att sprida kunskap och information om medicin, hälsa och välbefinnande till vård och allmänhet. Vår vision är att öka människors kunskap inom medicin och hälsa. Vi vill skapa nyfikenhet för hälsa och medicin för att på så sätt öka kunskapen, vilket ger en större trygghet. Vi sprider även kunskap via väntrums-TV. Vill du lära dig mer och få senaste nytt inom medicin och hälsa, prenumerera på DOKTORN.com:s nyhetsbrev.

För dig som är vårdpersonal har vi även PraktiskMedicin.se, en av de mest använda informationskällorna för läkare och annan vårdpersonal. Här beskrivs omkring 1 000 av de vanligaste åkommorna.

netdoktorn.se Här försöker vi skriva på ett enkelt sätt om sjukdomar och hälsa.  Från kropp och tänder  till inre välbefinnande. Funderar du på vad en åkomma eller sjukdom innebär? Eller vilken symptom uppvisar man vid en viss typ av sjukdom. Det är helt naturligt att försöka vara så medveten och informerad som man kan idag, speciellt om man själv eller någon i närheten blivit sjuk. Självklart tar det tid att sätta sig in och det finns hur mycket information som helst att hitta. Därför försöker vi ta fram grundinformation samt hitta och presentera intressant och nyttig information och infallsvinklar för dig.
Helhetsdoktorn Privat sida.
 
edoctor.nu Länkar till sjukhus läkare, sjukdomsinfo, traditionelll och alternativ medicin mm.
NyMedicin.com NyMedicin är en professionell och tillförlitlig informationstjänst som drivs av redaktör Zvi G. Wirschubsky, där professionella sjukvårdare kan hitta seriös medicinsk information. Nyheterna som publiceras på NyMedicin baseras på svenska och utländska medicinska medier och erbjuds i en lättillgänglig form. Nymedicin har ett medicinskt och vetenskapligt redaktionsråd.
Internetmedicin Internetmedicin är en kunskapsdatabas för läkare med koncentrerade översikter för diagnostik och behandling av sjukdomstillstånd. Översikterna skrivs av svenska experter inom respektive specialitet och uppdateras kontinuerligt. Till Internetmedicin har knutits ett vetenskapligt råd med medicinska experter som granskar innehållet inom respektive ämnesområde.
 
 

Förbund, Intresseföreningar mf .

Svenska Diabetesförbundet

Vi tycker att alla ska få leva ett långt och friskt liv. Ett liv som inte behöver kretsa kring kost och motion, där inte allt i vardagen handlar om insulinsprutor och hjälpmedel. Ett liv som inte möts av fördomar och orättvisor.

Det finns inget botemedel mot diabetes idag. När sjukdomen griper tag är det för resten av livet. Vår vision är att utrota sjukdomen för gott. Men här och nu gör vi allt för att livet ska vara så rättvist och enkelt som möjligt.
I kampen mot vår tids folksjukdom har vi olika angreppsätt. Vi slår hål på myter och fördomar genom att sprida kunskap. I diabetesrelaterade frågor är vi en stark röst mot orättvisor. Via Diabetesfonden ger vi stöd till forskningen som letar efter ett svar på diabetesgåtan. Vi förenklar i vardagen hos dem som drabbats av diabetes genom att sprida inspiration om egenvård exempelvis om kost och motion.

Kroppsterapeuternas Yrkesförbund Kroppsterapeuternas Yrkesförbund är ett ideellt yrkesförbund som organiserar massörer, zonterapeuter, kinesiologer, spa- och kurterapeuter, akupressörer, aromaterapeuter, shiatsuterapeuter, taktilterapeuter och ayurvedamassörer.
 
Astma och allergi Förbundet Sida om astma och allergi. 
astma.com Information om astma. Symtom. tester mm. Denna webbplats riktar sig till allmänheten i Sverige
pollenrapport.com På denna sida finner du olika tips och råd om vad man som pollenallergiker bör tänka på, och dessutom pollenprognoser som uppdateras regelbundet. Du finner även information om nya mediciner och behandlingsmetoder, såväl traditionella som alternativa. Allt för att göra livet lättare för dig som är pollenallergiker.
Dagens Pollenprognos Daglig pollenprognos
Överviktigas Riksförbund Vi är ett riksförbund som arbetar för patienter som lever med övervikt och obesitas. Det betyder att vårt arbete drivs av patienternas behov, eller rättare sagt ditt behov. Sedan 1995 har vi arbetat med kunskapsspridning, politiskt påverkansarbete och aktiviteter. Vår vision är ett samhälle med nolltolerans mot viktstigma och där alla erbjuds en kvalificerad och jämlik vård.
BMIDirekt Vår hemsida är till för dig som vill ta tag i din övervikt och förbättra din hälsa. Vi har under många år varit i kontakt med människor som kämpat mot övervikt och vet vilka problem det innebär. Många av dessa problem kan avhjälpa med bra hjälpmedel. Här får du svar på dina frågor; vad man ska äta, när man ska äta och vilken motion som gör nytta. Här kan du bl.a. läsa om motivation och behandlingsmetoder samt räkna fram ditt eget BMI. Du får också tips om vad du bör tänka på vid helg, fest och semester samt en mängd recept på god och mager mat.
Tobaksfakta Information om tobaksrökningens skadliga inverkan, rökavänjning mm.
Allergimedicin Information om olika allergimedicin.

Alternativ hälsa mm.

Alternativmedicin Alternativmedicin är en guide och mötesplats för alla som är intresserade av alternativa och komplementära behandlingsformer för ökad hälsa. Här finner du information om till exempel behandlingsformer, utbildningar, naturläkemedel, vitaminer och kosttillskott. Du kan också söka efter olika terapeuter eller företag som arbetar med alternativa behandlingsformer och medicin.
Kosttillskott Guiden En sida som skirver om kosttillskott och näringsämnen.
Alternativmixen Sida som presenterar en alternativ kunskap inom hälsa.
Botad.se Botad.se samlar alternativ och komplement till den vanliga sjukvården. Sök på besvär och få förslag på bra alternativa behandlingar och egenvård som gjort andra friska.
Bok: ÖRTMEDICIN –
Naturens läkande kraft
Här presenteras över 120 av de mest verksamma och beprövade örtmedicinerna (örter och kryddor)från alla världsdelar.
Den virtuella floran Växter, kryddor, örter mm.
Odla.nu Information om hur man odlar sin köksträdgård. Grönsaker, frukt, kryddor mm.
Sund.nu Artiklar om hälsa med mera.
Wellnessguide Artiklar om hälsa med mera.
Hälsobygget Artiklar och bloggar om hälsa med mera.
LCHF Guiden Sida om LCHF-kost.
Kostdata Testversioner av program för att komponera sin måltid, räkna ut total energi, GI mm.

Nättidningar om hälsa

DagensMedicin Dagens Medicin är den ledande nyhetstidningen för svensk sjukvård.
Läkemedelsvärlden Läkemedelsvärlden ges ut av Apotekarsocieteten – en fristående, ideell organisation som verkar för ökad kunskap om läkemedel.
Läkartidningen Läkartidningen, medicinskt vetenskaplig tidskrift och organ för Sveriges läkarförbund, läkarnas fackliga organisation.
Näringsmedicinsk Tidskrift Tidningen presenterar de senaste rönen inom näringsterapi och funktionsmedicin. Vi verkar också för ett samarbete mellan den så kallade alternativa/funktionsmedicinen och skolmedicinen.
Allt om yoga Nättidning om Yoga.
Free Tidning om nyandlighet 
Modern Psykologi Modern Psykologi är en populärvetenskaplig tidning. Den ges ut av Vetenskapsmedia i Sverige AB som ägs av FPG Media. Modern Psykologi har funnits sedan 2009 och utsågs 2012 till Årets tidskrift. År 2015 utsågs Magda Gad till Årets journalist för sina artiklar i bland annat Modern Psykologi och 2017 utsågs Modern Psykologis art director, Agnes Dunder på Content Innovation, till Årets AD. 2021 belönades tidningen med priset Magazine of the year i kategorin special interest vid European publishing awards.

Populära sidor om hälsa

Aftonbladet Hälsa Sveriges mest besökta och populäraste site om olika hälsotrender mm.
Expressen Hälsoliv Bra artiklar om hälsa mm.
Svenska Dagbladet Idagsidan Sveriges bästa sida om personlig utveckling, fullspäckad med bl.a. psykologi, nyandlighet mm.
Må bra Sveriges största hälsotidning.
Kurera En hel del bra artiklar
Den självläkande människan Bra och informativ alternativsida om hälsa, kost mm.
1,6 miljonersklubben Vi är ideell förening som grundades för att lyfta fram kvinnors hälsofrågor. Sedan 1998 har vi oförtröttligt arbetat med att förbättra jämställdheten i vården och i samhället. Genom folkbildning och opinionsbildning uppmärksammar vi och informerar om vikten av ökad medicinsk kunskap för att ge en rättvis vård. Kvinnor & Hälsa är vår insamlingsstiftelse som genom sitt 90-konto samlar in pengar till stipendier för forskning med ett genusperspektiv. Hittills har vi delat ut närmare sju miljoner kronor.

Friskvård – träning

Friskis & Svettis En av Sveriges största idrottsföreningar. 
 
Marathon Sida om löpning.
Jogg En mötesplats för löpare och motionärer. Forum, kartor, träningsdagbok, artiklar.
IFORM På I FORM gör vi allt vi kan för att göra hälsa så överskådligt och motiverande som möjligt – på alla plattformar. Hitta hela I FORMs universum här – och se hur vi kan hjälpa dig att göra det lättare och roligare att leva sunt.
Aktiv träning Sida om träning. 
Fitness Magazine Sida om träning. 
Konditionsträning Sida om konditionsträning, löpning mm.
Runners World Sida om löpning.
Funbeat Sida om träning.
My Greatness Träning och näringslära.
Gymguiden En blogg om gym och träning.
Nyttigt Om hälsosam mat, träning, hälsa och viktnedgång.
Träningslära Träning, hälsa och kost.
Dietmetoder Sida om träning och viktminskning, samt olika kostmetoder.

Kostmetoder, hälsokoncept

Deepak Chopra A healthy life starts with healthy habits. But when it comes to building new habits, where do you even start? There’s always a never-ending stream of recommendations from the latest experts. It’s confusing and intimidating. How do you know what’s right for you?

That’s where we fit in. We’re empowering personal transformation for our collective well-being. And we’re keeping it simple, because it’s based on what works for you.

 
Atkins Atkinsdietens hemsida.
Levande föda Djupdyk i Levande Föda och Raw Food. Ta tillbaka din hälsa, känn ny energi och lev ett längre liv. Med gedigen erfarenhet och kunskap inom levande föda och raw food så kan du med vägledning av oss på Skeppsgården lära dig hur!
Cambridgekuren Cambridge metoden, även kallad Cambridge dieten, är en måltidsplan inom segmentet VLCD – Very Low Calorie Diet. Metoden går ut på att du byter ut några av dagens måltider till en måltidsersättning som innehåller mycket få kalorier. Dieten består av soppor, bars, pasta och smoothies.
Svenska Vegetariska föreningen Svenska Vegetariska Föreningen (SVF) sprider kunskap om vegetarisk kost och dess positiva påverkan på människa och miljö samt kunskap om fördelarna med en grön livsstil.
SVF informerar och påverkar samhället när det gäller kost, miljö och hälsa.
Veganism I den här boken så kommer vi att ta upp de olika problem som du kan stöta på som vegan, vi ska lära dig lite vanliga argument som du kan använda när du behöver försvara din veganism, och självklart också den grundläggande näringsläran och hur du gör omställningen till en vegetabilisk kosthållning.

Boken är tänkt att vara en hjälp för dem som vill bli veganer. Den är inte tänkt att ge en objektiv förklaring av veganism, för detta se Wikipedias artikel om Veganism

Recept, matrecept, mat och vin

Kokaihop Välkommen till Sveriges roligaste matsajt. Det tycker i alla fall vi. Vår vision är att göra varje stund i köket till en glädjestund. Här hittar du en av nätets bästa receptsamlingar med över 24 000 recept som våra mer än 700 000 medlemmar har delat med sig av.
Allt om mat Allt om Mat är Sveriges största fristående matmagasin. Ett magasin som funnits i över 50 år. I vårt provkök jobbar ett team med matredaktörer och kockar som alla har en gedigen erfarenhet inom matlagning och bakning. Hos oss hittar alla med intresse för mat och vin ny inspiration, både till vardag och fest. Allt om mat är din kompis i köket! Allt om Mat är en del av Bonnier News.
Hitta recept (MyTaste) Sök bland 180 000 recept.
Matklubben Vi har funnits på Internet sedan 1999 och är mötesplatsen på internet för matlagnings- och vinintresserade. Du som besökare är välkommen att ta del av de inlägg, artiklar och recept som finns här.
Receptcentralen Vi har massvis med nyttiga och goda recept, för att du inte ska gå lottlös i ditt sökande efter det perfekta receptet så tipsar vi om några av de mest relevanta receptsajterna på nätet: ICA, Coop, Arla, Norrmejerier, Oatley, Santa Maria, köket.se, tasteline.com, alltommat.se och mathem.se.
LCHF Recept Om du letar efter LCHF-recept så har du kommit rätt. Här finns det massor av LCHF-recept. Du kan även bidra med egna LCHF-recept. Här finns det information för dig som är nybörjare men även för dig som varit med ett tag. Vår ambition är att samla massor av information som du kan ha nytta av i ditt nya friskare liv.
Ica Sök efter recept.
Recept (koket.se) Mat och recept.
Recepten.se Mat och recept. 
Recept.com Sök efter recept.
Recept.se Sök efter recept.
Mat-recept Mat och recept. 
Dagens recept Mat och recept.
Peppar och salt Mat och recept.
Fontana grekisk mat Fontana Food AB är ett svenskt familjeföretag med rötter i Cypern och den grekiska matkulturen. Sedan 1978 har Frixos Papadopoulos med familj importerat livsmedel från Medelhavsområdet och introducerat nya smaker till svenska konsumenter.
Lyckas med mat – vegetarisk mat Hos Lyckasmedmat.se hittar du allt inom mat, bakning och kalas. Vi har över 10.000 unika produkter i vårt lager från över 100 olika varumärken. Här finns allt för dig som gillar matlagning och bakning, men även för dig som är ute efter presenter och dekorationer för kalas, babyshower och bröllop.
Grön Mat Här får du massor med information om vegetarisk kost samt smarriga vegetariska recept.
Vegetarisk husmanskost Vegetariska recept.
Rawfoodrecept Vegetariska rawfood recept.
Jävligt gott Vegetarisk blogg.
Nicklas kokbok Välkommen till den mjölkfria matbloggen Nicklas Kokbok som har funnits online sedan 1997. Nicklas Kokbok påbörjades som ett projekt med dåvarande Carlshamn Mejeri och resulterade i två receptsamlingar som gavs ut 1996 och 2003. Under 2015 medverkade jag i den norska kokboken LAVFODMAP. 

Arbetsmiljö, hemiljö, stress

Arbetsmiljöverket Information om arbets-, kontors-, hemiljö och stress mm.
Folkhälsoguiden Webbplatsen för dig som är intresserad av folkhälsofrågor.
Psykologiguiden Psykologiguiden.se är en redaktionell sajt vars syfte är att sprida kunskap om psykologi och psykisk (o)hälsa. På sajten, som vänder sig till allmänheten, finns artiklar med fakta om psykologi samt frågor från allmänheten med svar från legitimerade psykologer. Frågorna anonymiseras och samtliga texter genomgår en redaktionell bearbetning innan publicering. Samtliga artiklar faktagranskas av legitimerade psykologer.
Sunt arbetsliv

Suntarbetsliv ger dig inspiration och verktyg i ditt arbete för friska arbetsplatser
Stressmottagningen Idag är Stressmottagningen en specialistmottagning med bred erfarenhet och kompetens inom området stressrelaterad ohälsa och utmattningssyndrom. Vi förebygger, behandlar och rehabiliterar. Hos oss arbetar specialistläkare, psykologer, fysioterapeuter och arbetsterapeuter tillsammans i multimodala team.
Healthwatch IHealthWatch.se erbjuder forskningsbaserade verktyg för modern, proaktiv, hälsosam och faktabaserad organisationsutveckling. Systemet innehåller enkla, vetenskapligt beprövade och tidseffektiva verktyg för att bevara och öka hälsa och välbefinnande, effektiv stresshantering, samt säkerställa god och hälsosam arbetsmiljö. HealthWatch.se riktar sig till hela organisationen och innehåller funktioner och verktyg för individer, chefer, HR och ledning.
Värkstaden Värkstaden är en verksamhet som bedrivs av Värkstadsstiftelsen i samarbete med Värkstaden GB, ett företag som utvecklar pedagogiska hjälpmedel för psykosocial rehabilitering av människor med smärtproblematik och stressrelaterad ohälsa. Värkstaden GB driver bokförlaget Värkstaden

Värkstadens verksamhet är ett komplement till sjukvården. Värkstaden tar inget ansvar för utredning och behandling eller andra sjukvårdande åtgärder. Det skrivs inga intyg eller regelrätta journaler. Det finns således både kommerciell och ideell verksamhet inriktad på psyko-socialt, pedagogiskt och terapeutiskt arbete. I Värkstaden finns även kunskaper om hur man skapar och bedriver rehabiliterande verksamhet över Internet.

Barn, Föräldrar, ungdom, psykiska problem

Familjeliv Allt om att vänta och vårda barn. 
Amningshjälpen Sprider information om amning.

Allt för föräldrar Sida om barn och föräldrarskap.
Babycenter BabyCenter finns för att ge nyblivna och blivande föräldrar och de som försöker bli med barn.
gravid.se Gravid.se är en specialinriktad portal, som innehåller allt du behöver veta om förlossnings-metoder, ultraljud, amning, motion, regler kring föräldraledighetoch mycket mer.
Infpreg
  • INFPREG är en databas för samlad kunskap kring infektioner och graviditet.
  • I INFPREG finns information till allmänheten kring olika infektioner och deras eventuella påverkan på graviditet.
  • I INFPREG finner Du referenser till aktuella artiklar inom ämnesområdet.
Web4Health Svar på mer än 1000 frågor om psykologi, mental hälsa, samlevnad, skrivna av en grupp av experter utsedda av EU-kommissionen.
Ätstörning Sida om ätstörningar.
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

MENU
HÄLSOBUTIKEN.NET