Såväl Lunixen som Sedix främjar sömn. Båda produkterna är växtbaserade läkemedel vid sömnproblem och kan köpas utan recept.

Vad är då skillnaden mellan Lunixen och Sedix?

Produkterna innehåller olika verksamma ämnen (Lunixen innehåller vänderot och Sedix passionsblomma), och används vid olika typer av sömnbesvär.

Lunixen rekommenderas vid dålig sömn såsom nattliga uppvaknanden, för tidigt uppvaknande och dålig sömnkvalitet.

Sedix rekommenderas vid tillfälliga insomningsbesvär och lindrig oro.

KÖP LUNIXEN
KÖP SEDIX

LUNIXEN

sömnproblem

Vad är insomni?

Insomni är den vanligaste sömnstörningen. Med insomni menas en upplevd otillräcklig nattsömn, vilket medför en nedsättning av individens välbefinnande och funktionsförmåga. Dagtidssymtom kan inkludera trötthet, brist på energi, irritabilitet och/eller nedsatt koncentrations- och minnesförmåga. Insomni påverkar både sömnlängd samt sömnkvalitet och karakteriseras genom:

 • Förlängd insomningstid
 • Avbruten sömn
 • För tidigt uppvaknande på morgonen¹

Lunixen innehåller Valeriana officinalis L., som har klinisk dokumenterad effekt på både sömnlängd och sömnkvalitet, och kan därmed hjälpa mot alla de sömnproblem som listas ovanför.

Sömnproblem: Behandla sömnrubbningar med Lunixen

Lunixen är ett receptfritt, växtbaserat läkemedel mot sömnproblem. Det verksamma ämnet i läkemedlet har visat sig förbättra både sömnkvalitet och sömnlängden. På de sättet blir det lättare att sova gott genom hela natten. Lunixen motverkar nattliga uppvaknanden och att man vaknar för tidigt på morgonen. Används dagligen i 2-4 veckor för optimal effekt. För vuxna och barn över 12 år.

Dosering Lunixen

Rekommenderad dos för vuxna och barn över 12 år:

Vid sömnrubbningar: 1 tablett ½-1 timme före sänggående. Vid behov tas 1 tablett tidigare under kvällen.

Vid lindrig oro: 1 tablett högst 3 gånger dagligen.

Maximal daglig dos är 4 tabletter per dygn.

Tabletten ska sväljas hel med lite vatten. Tugga inte.

Detta läkemedel bör tas regelbundet i 2-4 veckor för att uppnå bästa effekt.
KÖP LUNIXEN

Inget beroende rapporterat

Sömnproblem är bland de 5 vanligaste anledningarna till läkarbesök i Sverige, och patienter får ofta receptbelagd behandling för sina besvär.  I många fall skulle dock ett receptfritt läkemedel till exempel Lunixen vara tillräckligt. Det finns inget beroende rapporterat vid användning av Lunixen.

Godkänt av läkemedelsverket

Läkemedelsverket granskar ansökningar och godkänner läkemedel om de uppfyller alla krav som ställs på ett läkemedel i Sverige. Ett grundläggande krav på ett läkemedel är att nyttan med användningen överväger eventuella risker. Det ska finnas en tydlig nytta, till exempel att bota eller förebygga en sjukdom. Lunixen är godkänt av läkemedelsverket som ett väletablerat växtbaserat läkemedel.

SEDIX

sömnproblem

Sedix®

är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär. Det är inte rapporterat om beroendeframkallande effekt vid användning av Sedix. Kan tas morgon och kväll, för vuxna och barn över 12 år.

   • Vid oro
   • Vid nervositet
   • Vid insomningsbesvär

KÖP SEDIX
Det är mycket vanligt att känna sig orolig, spänd eller irriterad. Människor reagerar olika när de får sömnproblem men blir ofta oroliga. En vanlig och uppmärksammad följd av inre oro är insomningsbesvär och sömnsvårigheter. Var tredje person i Sverige tampas med sömnsvårigheter.  Vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär kan det receptfria läkemedlet Sedix användas.

Morgon och kväll

Sedix är ett receptfritt läkemedel använt vid lindriga symtom på mild oro, nervositet och tillfälliga insomningsbesvär. Sedix kan tas morgon som kväll och läkemedlet har inga kända biverkningar. Sedix kan även användas vid tillfälliga insomningsbesvär när oron gör det svårt att somna. Sedix köps receptfritt på alla apotek och säljs i flera europeiska länder. Läkemedlet är registrerat hos Läkemedelsverket som traditionellt växtbaserat läkemedel, vars indikationer baseras uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

Dosering

Sedix innehåller torkat extrakt av passionsblomma (Passiflora incarnata L.). Rekommenderad dos för vuxna och ungdomar över 12 år:
Vid lindriga symtom på nervös anspänning: 1–2 tabletter morgon och kväll.
Dosen kan ökas enligt läkarens anvisningar (dock högst 8 tabletter om dagen).
Vid sömnsvårigheter: 1-2 tabletter på kvällen, en halvtimme före läggdags.
Svälj tabletterna med ett stort glas vatten.

Inget beroende rapporterat

Sedix används vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär. Det är inte rapporterat om beroendeframkallande effekt vid användning av Sedix. Samtidig användning av Sedix och syntetiska lugnande läkemedel rekommenderas ej, förutom vid ordination av läkare.
KÖP SEDIX

Registrerat hos läkemedelsverket

Sedix är registrerat hos Läkemedelsverket och kategoriserat som ett traditionellt växtbaserat läkemedel. Läkemedelsverket ställer samma strikta krav på kvalitet som för alla andra läkemedel. Läkemedelsverket värderar kvalitet och säkerhet av läkemedel innan det blir registrerat eller godkänt för marknadsföring i Sverige. Sedix säljs receptfritt på apotek i Sverige.

Sömnproblem:

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR OM LUNIXEN OCH SEDIX

1. L U N I X E N

Klicka här för att gå direkt till frågor och svar om Sedix

Hur verkar Lunixen?

Den lugnande effekten av preparat innehållande vänderot (Valeriana Officinalis) har sedan länge varit empiriskt känd och har bekräftats vid kontrollerade kliniska studier. Den aktiva substansen i Lunixen förbättrar sömnkvaliteten och motverkar sömnavbrott.

Har Lunixen dokumenterad effekt?

Den lugnande effekten av preparat med vänderot, vilket sedan länge har varit empiriskt känd, har bekräftats vid kontrollerade kliniska studier. Vänderot har visats förbättra sömnkvalitet och motverka sömnrubbningar. Dessa effekter kan inte med säkerhet tillskrivas några kända beståndsdelar. Verkningsmekanismen är dock okänd.
KÖP LUNIXEN

Hur ska jag ta Lunixen?

Lunixen behandlar sömnrubbningar och lindrig oro. Vid lindrig oro: 1 tablett högst 3 gånger dagligen. Vid sömnrubbningar: 1 tablett 30 – 60 min före sänggåendet. Lunixen innehåller 500 mg extrakt av Valeriana officinalis L. vilket innebär att en tablett vid sömnrubbningar oftast räcker. Vid behov tas 1 tablett tidigare under kvällen. Maximal daglig dos: 4 tabletter per dygn.

Hur lång tid tar det innan jag upplever effekt då jag tagit Lunixen?

Lunixen tas 30-60 min innan sänggående vid sömnrubbningar. Vid behov tas ytterligare en tablett tidigare på kvällen. Vid lindrig oro tas 1 tablett högst 3 gånger dagligen. Maximal dos dagligen: 4 tabletter per dygn. Kontinuerlig behandling rekommenderas i 2-4 veckor för att uppnå optimal effekt. Då Lunixen innehåller 500 mg extrakt av Valeriana officinalis L. är dosering vid sömnrubbningar enkel, en tablett till kvällen.
KÖP LUNIXEN

Hur mycket kostar Lunixen?

Det är fri prissättning på receptfria läkemedel och det är därmed upp till varje apotek att sätta priset, därför varierar det beroende på apotekskedja.

Vad innehåller Lunixen?

Den aktiva substansen är torrt extrakt av vänderot (Valeriana Officinalis L.) Varje tablett innehåller hela 500 mg torrt extrakt av rot från vänderot. Övriga innehållsämnen är:

   • Tablettkärna: mikrokristallin cellulosa, vattenfritt kalciumvätefosfat, pregelatiniserad stärkelse, vattenfri kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat.
   • Filmdragering: polyvinylalkohol, titandioxid (E171), makrogol, talk, indigokarmin (E132), röd järnoxid (E172), svart järnoxid (E172)

Ger Lunixen några biverkningar vid användning?

Gastrointestinala symtom (t.ex. illamående, magkramper) kan uppkomma efter intag av preparat med vänderot. Frekvensen är okänd.

Hur ser Lunixen ut och hur många tabletter är det i en förpackning?

Lunixen är ljusblå avlånga tabletter och finns i förpackningar om 28 tabletter, i ett blisterark.

Innehåller Lunixen gluten, laktos, gelatin eller socker?

Nej, Lunixen innehåller inte gluten, laktos, socker eller gelatin.

Innehåller Lunixen Etanol?

För att extrahera det verksamma ämnet ur vänderot används etanol (alkohol). Det är mycket vanligt att använda alkohol i samband med framställning av växtbaserade läkemedel. Alkoholen försvinner under torkningsprocessen av vänderoten. Slutprodukten Lunixen innehåller inte etanol.
KÖP LUNIXEN

Blir jag trött av Lunixen?

Lunixen är använt vid lindriga symtom på oro och sömnrubbningar. Lunixen gör dig inte tröttare men eftersom Lunixen är lugnande kan det dämpa oro. Lunixen förbättrar även sömnkvalitet och motverkar sömnavbrott samt för tidigt uppvaknande.

Kommer jag att bli trött eller dåsig när jag använder Lunixen under dagtid?

Lunixen är avsett att användas när som helst på dygnet och är inte rapporterat att ha avtrubbande eller tröttande effekt. Lunixen kan därför användas även under dagtid.

Hur är det möjligt att ta Lunixen på kvällen vid sömnrubbningar, samtidigt som Lunixen kan tas på dagtid vid lindrig oro utan att verka tröttande?

Lunixen är inte tröttande utan verkar lugnande och förbättrar sömnkvaliteten genom att förkorta insomningstid, motverka sömnavbrott och för tidigt uppvaknande på morgonen.

Får man bättre effekt om jag använder Lunixen längre tid?

Ja, behandlingseffekten av Lunixen byggs upp under tid. Eftersom den terapeutiska effekten gradvis ökar av vänderot är Lunixen inte lämpligt vid akut behandling av lindrig oro eller insomningsbesvär. Då rekommenderas istället SedixFör att uppnå en optimal effekt av behandlingen med Lunixen rekommenderas kontinuerlig användning under 2 – 4 veckor.

Jag har haft en obehaglig upplevelse (biverkning) som jag tror är orsakad av Lunixen. Vad gör jag?

Vi rekommenderar att du tar kontakt med din läkare för att fastslå den bakomliggande orsaken till dina besvär.

Jag har hört att man kan bli beroende av sömntabletter. Kan jag bli beroende av Lunixen?

Beroende kännetecknas bland annat av att man får biverkningar när behandlingen avslutas och/eller att det med tiden behövs en större dos för att få effekt. Det är emellertid inte rapporterat om beroende efter användning av extrakt från vänderot, det verksamma ämnet i Lunixen.

Ska jag ta Lunixen tillsammans med mat?

Lunixen kan tas när som helst på dygnet och behöver inte tas med mat. Tabletterna bör sväljas hela med vätska och skall inte tuggas.

Kan jag köra bil när jag tagit Lunixen?

Lunixen kan försämra förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Personer som känner sig påverkade av Lunixen ska inte framföra fordon eller använda maskiner.
KÖP LUNIXEN

Från vilken ålder är Lunixen godkänd?

Lunixen kan användas av barn från 12 års ålder. I brist på tillräckliga data rekommenderas inte användning till barn under 12 år.

Kan jag ta Lunixen tillsammans med andra läkemedel?

Lunixenkan användas i kombination med Sedix. Användning av Lunixen rekommenderas däremot inte om du tar andra lugnande läkemedel. Tala med din läkare innan du tar Lunixen om du tar några syntetiska lugnande läkemedel (tex bensodiazepiner). Andra kända interaktioner mellan Lunixen och andra läkemedel finns inte. Rådgör med läkare eller apotek om du använder, nyligen använt eller planerar att använda andra läkemedel tillsammans med Lunixen. Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel.

Kan jag använda Lunixen under min graviditet?

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. I brist på tillräcklig erfarenhet rekommenderas inte Lunixen under graviditet eller amning.

Jag glömde att ta tabletten på morgonen. Ska jag ta dubbel dos nästa gång?

Du behöver inte ta dubbel dos för att ersätta glömd dos, nästa dos tas sedan vid ordinarie tidpunkt.

Jag har använt Lunixen under en period och märker ingen förändring. Kan jag öka dosen?

Om du inte märker förbättring med rekommenderad dos kan dosen ökas. Dock rekommenderas 1 tablett högst 3 gånger dagligen om det är lindring oro du behandlar. Vid sömnrubbningar rekommenderas 1 tablett 30-60 minuter innan sänggående. Vid behov kan ytterligare 1 tablett tas tidigare på kvällen. Maximal dos är 4 tabletter per dygn. Om symtomen inte förbättras efter 2 veckors användning bör du kontakta din läkare.

Jag är liten och lätt (48kg), är det rekommenderat att justera dosen efter kroppsvikt?

Doseringen av Lunixen är inte knuten till kroppsvikt. Rekommenderad dos för vuxna, äldre och ungdomar över 12 år är följande: Vid lindrig oro tas 1 tablett högst 3 gånger dagligen. Vid sömnrubbningar tas 1 tablett 30-60 minuter före sänggående. Vid behov tas 1 tablett tidigare under kvällen. Maximal dos är 4 tabletter per dygn.

Jag somnar snabbt, men vaknar efter några få timmar, kommer jag sova längre med Lunixen?

Lunixen är använt vid lindrig oro och sömnrubbningar. Om du sover dåligt, tex vaknar ofta under natten eller alldeles för tidigt på morgonen är Lunixen väl värt att prova. Lunixen förbättrar sömnkvalitet och minskar sömnavbrott.
KÖP LUNIXEN

Jag använder andra sömnmediciner, kan jag ta Lunixen också?

Rådgör med läkare eller apotek om du använder, nyligen använt eller planerar att använda andra läkemedel tillsammans med Lunixen. Samtidig användning av andra lugnande mediciner (till exempel bensodiazepiner) rekommenderas inte.

Är Lunixen godkänt av myndigheterna?

Lunixen är godkänt av Läkemedelsverket och kategoriserat som ett väletablerat växtbaserat läkemedel. Läkemedelsverket ställer samma strikta krav på kvalitet som för alla andra läkemedel. Läkemedelsverket värderar kvalitet, säkerhet och effekter av läkemedel innan det blir registrerat eller godkänt för marknadsföring i Sverige. Lunixen säljs receptfritt på apotek i Sverige.

Kan jag vara säker på att det är tryggt att använda Lunixen?

Lunixen är godkänt av Läkemedelsverket som ett väletablerat växtbaserat läkemedel. Det ställs samma krav på produktionskvalitet, klinisk effekt och standardisering som för alla läkemedel. Läs bipacksedeln för mer information.
SEDIX

Hur länge har Lunixen varit på marknaden?

Lunixen introducerades i Sverige under våren 2019 men andra produkter med den aktiva ingrediensen i Lunixen dvs vänderot (Valeriana Officinalis L.) har sedan länge sålts både Sverige och utomlands. . Lunixen innehåller dock 500 mg extrakt av Valeriana officinalis L. vilket gör att doseringen blir enklare vid sömnrubbningar med Lunixen.

Hur ska jag förvara Lunixen?

Det finns inga speciella anvisningar om hur Lunixen ska förvaras, men läkemedlet ska förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Sömnproblem:

2. S E D I X

Passionsblomman

Har du svårt att somna på kvällen? Vid tillfälliga insomningsbesvär och mild oro kan du prova ett välbeprövat växtbaserat läkemedel gjord på extrakt av passionsblomma. Växten som lindrat sömnbesvär i 100-tals år. Det passar dig som vill ha ett receptfritt alternativ utan kända biverkningar.

Passionsblomman, Passiflora incarnata, är nära besläktat med en annan passionsblomma som ger passionsfrukten vi gillar att äta och blanda i juicer. Men Passiflora incarnata har även en lång historia inom traditionell läkekonst. Till exempel har ursprungsbefolkningen i Amerika använt växten för att behandla både nervös anspänning och insomni. Växtens goda renommé tog den över atlanten och också här i Europa har preparat baserade på passionsblomma används vid olika typer av sömnbesvär och orosymtom under ansenlig tid. Sedan ett år tillbaka finns Sedix på den svenska marknaden.
KÖP SEDIX

Sömnproblem: Läkemedel vs kosttillskott

Idag finns ett registrerat traditionellt växtbaserat läkemedel baserat på passionsblomman som heter Sedix. Växtbaserade läkemedel regleras av Läkemedelsverket till skillnad från kosttillskott som lyder under Livsmedelsverket. Kosttillskott kan komplettera din kost men är inte till för att behandla symtom som till exempel oro eller sömnsvårigheter. Sedix kan användas vid lindriga symptom på nervös anspänning som oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär.

Hur verkar Sedix?

Sedix är använt vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär. Det ger dig möjlighet att hantera dagen bättre. Minskad oro på dagen kan också göra det lättare att somna på kvällen. Verkningsmekanismen för Sedix är inte klarlagd.
KÖP SEDIX

Hur ska jag ta Sedix?

Sedix kan tas oavsett tid på dygnet, rekommenderad dos är 1–2 tabletter morgon och kväll vid symtom på nervös anspänning såsom oro och irritabilitet. Vid insomningsbesvär kan du ta 1-2 tabletter 30 minuter före sänggående. Tabletterna bör sväljas hela med ett stort glas vätska och kan tas både tillsammans med mat eller mellan måltider.

Kan jag ta Sedix på dagtid?

Ja, Sedix kan tas oavsett tid på dygnet. Sedix är använt vid oro och insomningsbesvär. Rekommenderad dos är 1–2 tabletter morgon och kväll vid symtom på nervös anspänning såsom oro och irritabilitet. Tabletterna bör sväljas hela med ett stort glas vätska och kan tas både tillsammans med mat eller mellan måltider.

Hur snabbt får jag effekt av Sedix?

Hur många tabletter man behöver för att få symtomlindring är individuellt. 1-2 tabletter morgon och kväll är rekommenderat vid lindrig oro och irritabilitet. I samråd med läkare kan dosen ökas till max 8 tabletter per dag. Vid sömnsvårigheter tar man 1-2 tabletter på kvällen, en halvtimme före läggdags.
KÖP SEDIX

Hur mycket kostar Sedix?

Det är fri prissättning på receptfria läkemedel och därmed upp till varje apotek att sätta priset, därför varierar det beroende på apotekskedja.

Vad innehåller Sedix?

Den aktiva substansen är extrakt av passionsblomma,  Varje tablett innehåller 200 mg torrt extrakt. Övriga innehållsämnen är:

   • Tablettkärna: mikrokristallin cellulosa, povidon, natriumstärkelseglykolat (typ A), hydrogenerad bomullsfröolja, vattenfri kolloidal kiseldioxid, trikalciumfosfat.
   • Dragering: polyvinylalkohol, titandioxid (E171), makrogol, talk, röd järnoxid (E172).
   • Hjälpämne i extraktet är maltodextrin.

Hur ser Sedix ut och hur många tabletter är det i en förpackning?

Sedix är rosa, avlånga, bikonvexa dragerade tabletter och finns i förpackningar om 28 tabletter, i ett blisterark.

Innehåller Sedix gluten, laktos eller socker?

Nej, Sedix innehåller varken gluten, laktos eller socker.
KÖP SEDIX

Innehåller Sedix etanol?

För att extrahera det verksamma ämnet ur passionsblomma används etanol (alkohol). Det är vanligt att använda alkohol i samband med framställning av växtbaserade läkemedel. Alkoholen försvinner under torkningsprocessen av passionsblomman. Slutprodukten Sedix innehåller därmed inte etanol.

Blir jag trött av Sedix?

Sedix är använt vid lindriga symtom på oro och irritabilitet. Sedix gör dig inte tröttare men eftersom Sedix kan påverka oro, kan det därmed bli lättare att somna.

Har Sedix dokumenterad effekt?

Det verksamma ämnet i Sedix (Passiflora incarnata L) har blivit utvärderat av europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och är registrerat som ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär. Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. För att ett traditionellt växtbaserat läkemedel ska bli registrerat krävs dokumentation på att det verksamma ämnet har använts i minst 30 år över hela världen och minst 15 år i Europa. Dessutom ställs samma krav på farmaceutisk kvalitet som med andra läkemedel, och de ska vara säkra att använda.

Kommer jag bli slö eller dåsig när jag använder Sedix under dagtid?

Sedix kan användas när som helst på dygnet. Sedix är inte rapporterat att ha en avtrubbande effekt, därmed kan Sedix även användas under dagtid. Det är heller inte rapporterat att ge andra kvarhängande besvär dagen efter när Sedix tas för att underlätta insomningen.

Hur är det möjligt att jag kan ta Sedix på kvällen vid insomningsbesvär, samtidigt som Sedix kan tas på dagtid utan att verka tröttande?

Sedix är använt vid tillfälliga insomningsbesvär och vid lindrig oro samt irritabilitet. Minskad oro och irritabilitet kan hjälpa dig att klara av dagen lättare och under kvällstid göra det lättare att somna. Sedix gör dig dock inte tröttare eller slöare.

Får Sedix en bättre effekt om jag använder det längre?

Sedix kan användas vid tillfälliga besvär såsom vid insomningsbesvär och tas då 30 minuter före sänggående. Det är hittills inte dokumenterat att användning under längre tid skulle ge en bättre effekt. Sedix tas vid behov och rekommenderad dos vid mild oro är 1-2 tabletter morgon och kväll.

Ger Sedix några biverkningar vid användning?

Alla läkemedel kan ha biverkningar, men allvarlighetsgraden och hur ofta de förekommer varierar mellan olika läkemedel. Sedix har inga kända biverkningar. Eftersom det inte finns några stora kliniska studier gjorda på Sedix, är biverkningsrapporteringen baserad på inrapportering från läkare, farmaceuter och användare. Kontakta läkare eller apotek om du upptäcker biverkningar som du tror kan vara kopplade till Sedix.

Jag har hört att man kan bli beroende av sömntabletter. Kan jag bli beroende av Sedix?

Beroende kännetecknas bland annat av att man får biverkningar när behandlingen avslutas. Sedix är ingen sömntablett och har inga kända biverkningar, därmed är sannolikheten att det kommer uppstå några biverkningar eller utsättningssymtom vid avslutad behandling låg. Sedix är använt vid lindrig oro och insomningsbesvär.

Hur många Sedix tabletter kan jag ta varje dag?

Rekommenderad dos vid nervös anspänning såsom oro och irritabilitetär 1–2 tabletter morgon och kväll. För att underlätta insomning kan du ta 1–2 tabletter 30 minuter före sänggående. Tala med din läkare för att öka dosen upp till max 8 tabletter per dygn. Tabletterna ska sväljas hela med ett stort glas vätska, med eller utan mat.

Kan jag köra bil när jag tagit Sedix?

Du kan använda Sedix och köra bil. Upplever du däremot att Sedix påverkar din förmåga att köra bil, ska du inte köra bil då det kan skapa farliga trafiksituationer. Därför står det i bipacksedeln att Sedix kan påverka förmågan att köra bil. Se bipacksedeln för mer information.
KÖP SEDIX

Kan jag ge Sedix till barn som har svårt att sova?

Sedix kan användas av barn från 12 års ålder. I brist på tillräckliga data rekommenderas inte användning till barn under 12 år. Rådgör med läkare om du har ett barn under 12 år som lider av oro och insomningsbesvär.

Kan jag ta Sedix tillsammans med andra läkemedel?

Sedix kan användas i kombination med Lunixen. Rådgör däremot med läkare eller apotek om du använder, nyligen använt eller planerar att använda andra läkemedel tillsammans med Sedix. Samtidig användning av andra lugnande mediciner (till exempel benzodiazepiner) rekommenderas inte, såvida inte samtidig användning har ordinerats av en läkare.

Kan jag använda Sedix under min graviditet?

Rådfråga din läkare innan du tar Sedix om du är gravid eller ammande, eller om du tror att du är alternativt planerar att bli gravid. Eftersom det inte finns tillräckligt med data för att utesluta eventuella skadeverkningar under graviditet och amning, rekommenderas inte användning av detta läkemedel.

Jag glömde att ta tabletten på morgonen. Ska jag ta dubbel dos nästa gång?

Du bör inte ta dubbel dos för att ersätta glömd dos, nästa tablett kan du ta vid nästa tillfälle du är i behov av Sedix.

Kan jag ta Sedix med mat?

Sedix kan tas när som helst, det vill säga både tillsammans med mat eller mellan måltider. Tabletten tas med ett stort glas vätska.    

Jag har använt Sedix under en period och märker ingen förändring. Kan jag öka dosen?

Om du inte märker förbättring med rekommenderad dos kan dosen i samråd med läkare ökas till 8 tabletter om dagen. Det är inte dokumenterat att användning över långtid ökar sannolikheten för önskad effekt, eller ger en bättre effekt. Om symtomen inte förbättras eller om de förvärras inom 2 veckor bör du rådfråga läkare eller sjukvårdpersonal.

Jag är liten och lätt (48kg), är det rekommenderat att justera dosen efter kroppsvikt?

Doseringen av Sedix är inte knuten till kroppsvikt. Rekommenderad dos är 1-2 tabletter morgon och kväll vid nervös anspänning såsom oro och irritabilitet eller 1-2 tabletter på kvällen vid insomningsbesvär. I samråd med läkare kan dosen ökas till max 8 tabletter per dag.

Jag somnar snabbt, men vaknar efter några få timmar, kommer jag sova längre med Sedix?

Sedix är använt vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro och irritabilitet. Om du har svårt att somna på grund av oro eller irritabilitet kan det vara värt att prova Sedix, som används vid tillfälliga insomningsbesvär. Har du problem med uppvaknande under natten rekommenderar vi dig Lunixen istället. Den lugnande effekten av preparat innehållande vänderot (Valeriana Officinalis) har sedan länge varit empiriskt känd och har bekräftats vid kontrollerade kliniska studier. Den aktiva substansen i Lunixen förbättrar sömnkvaliteten och motverkar sömnavbrott.
KÖP SEDIX

Jag använder andra sömnmediciner, kan jag ta Sedix också?

Rådgör med läkare eller apotek om du använder, nyligen använt eller planerar att använda andra läkemedel tillsammans med Sedix. Samtidig användning av andra lugnande mediciner (till exempel benzodiazepiner) rekommenderas inte, såvida inte samtidig användning har ordinerats av läkare. Tag därför kontakt med läkare eller apotek innan eventuellt användning av andra läkemedel tillsammans med Sedix.

Är Sedix godkänt av myndigheterna?

Sedix är registrerat hos Läkemedelsverket och kategoriserat som ett traditionellt växtbaserat läkemedel. Läkemedelsverket ställer samma strikta krav på kvalitet som för alla andra läkemedel. Läkemedelsverket värderar kvalitet, säkerhet och effekter av läkemedel innan det blir registrerat eller godkänt för marknadsföring i Sverige. Sedix säljs receptfritt på apotek i Sverige.

Jag har haft en obehaglig upplevelse (biverkning) som jag tror är orsakad av Sedix. Vad gör jag?

Vi rekommenderar att du tar kontakt med din läkare för att fastslå den bakomliggande orsaken till dina besvär.

Kan jag vara säker på att det är tryggt att använda Sedix?

Sedix är registrerat av Läkemedelsverket som ett traditionellt växtbaserat läkemedel. Det ställs samma krav på produktionskvalitet och standardisering som för alla läkemedel. Det verksamma ämnet i Sedix har varit på den europeiska marknaden i över 15 år. Det har inte registrerats några kända biverkningar vid användning av Sedix och som alla läkemedel kan även Sedix ge biverkningar. Läs bipacksedeln noggrant före användning.

Hur länge har Sedix varit på marknaden?

Sedix introducerades i Sverige i november 2016 och har tidigare lanserats i Norge. I ett flertal andra europeiska länder säljs Sedix under andra varumärken, bland annat som Sedistress, Sofytol och Anxemial.

Hur ska jag förvara Sedix?

Det finns inga speciella anvisningar om hur Sedix ska förvaras, men läkemedlet ska förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
KÖP SEDIX

Sömnproblem: HUR SÖMN FUNGERAR

Varför är sömn viktigt?

Sömn spelar en avgörande roll för god hälsa och välbefinnande under hela ditt liv. Hur du känner dig när du är vaken beror delvis på vad som händer medan du sover. Under sömnen arbetar din kropp för att stödja en sund hjärnfunktion och bibehålla din fysiska hälsa.

Hos barn och tonåringar hjälper sömn också till att stödja tillväxt och utveckling. Att få otillräcklig sömn över tid kan öka risken för kroniska (långvariga) hälsoproblem. Det kan också påverka hur väl du tänker, reagerar, arbetar, lär dig och kommer överens med andra.

Hjärta och cirkulationssystemet
När du somnar och går in i icke-REM-sömn sjunker ditt blodtryck och din puls. Under sömnen styr ditt parasympatiska system din kropp, och ditt hjärta arbetar inte lika hårt som när du är vaken. Under REM-sömn och när du vaknar aktiveras ditt sympatiska system, vilket ökar din puls och ditt blodtryck till de vanliga nivåerna när du är vaken och avslappnad. En kraftig ökning av blodtrycket och hjärtfrekvensen vid uppvaknandet har kopplats till angina, eller bröstsmärtor, och hjärtinfarkt .

Människor som inte sover tillräckligt eller vaknar ofta under natten kan ha en högre risk för:

Kranskärlssjukdom
Högt blodtryck
Fetma
Stroke

Sömnproblem:

Hormoner och sömn
Din kropp aktiverar olika hormoner vid olika tidpunkter på dagen. Detta kan vara relaterat till ditt sömnmönster eller din dygnsklocka. På morgonen frigör din kropp hormoner som främjar vakenhet, som kortisol, som hjälper dig att vakna. Andra hormoner har 24-timmarsmönster som varierar under ditt liv; till exempel hos barn skapas hormonerna som säger till körtlarna att frigöra testosteron, östrogen och progesteron i pulser på natten, och pulserna blir större när puberteten närmar sig.

Metabolism och sömn
Hur din kropp hanterar fett varierar beroende på olika dygnsklockor, inklusive de i levern, fettet och musklerna. Till exempel ser dygnsklockorna till att din lever är beredd att hjälpa till att smälta fetter vid lämpliga tidpunkter. Din kropp kan hantera fett annorlunda om du äter vid ovanliga tider.

Studier har visat att inte tillräckligt med sömn kan leda till:

Högre nivåer av de hormoner som kontrollerar hunger, inklusive leptin och ghrelin, inuti din kropp
Minskad förmåga att svara på insulin
Ökad konsumtion av mat, särskilt fet, söt och salt mat
Minskad fysisk aktivitet
Metaboliskt syndrom
Alla dessa bidrar till övervikt och fetma .

Sömnproblem:

Andnings- och immunsystem
Under sömnen andas du mer sällan och mindre djupt och får i dig mindre syre. Dessa förändringar kan orsaka problem hos personer som har hälsoproblem som astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) . Astmasymtom är vanligtvis värre under tidig morgonsömn. Likaså kan andningsproblem hos personer som har lungsjukdomar som KOL bli värre under sömnen.

Sömn påverkar också olika delar av ditt immunförsvar, som blir mer aktivt vid olika tider på dygnet. Till exempel, när du sover, arbetar en viss typ av immunceller hårdare. Det är därför personer som inte sover tillräckligt kan vara mer benägna att få förkylningar och andra infektioner.

Problem med tänkande och minne
Sömn hjälper till med inlärning och bildandet av långtidsminnen. Att inte få tillräckligt med sömn eller tillräckligt med sömn av hög kvalitet kan leda till problem med att fokusera på uppgifter och tänka klart.

MER OM SÖMNPROBLEM

Tänk på dina dagliga aktiviteter. Vilken aktivitet är så viktig att du bör ägna en tredjedel av din tid till att göra den? Förmodligen är det första man tänker på att arbeta, umgås med familjen eller göra fritidsaktiviteter. Men det finns något annat du borde göra ungefär en tredjedel av din tid – att sova.

Många människor ser sömn som bara en “stopptid” när deras hjärnor stängs av och deras kroppar vilar. Människor kanske drar ner på sömnen och tror att det inte kommer att vara ett problem, eftersom andra ansvarsområden verkar mycket viktigare. Men forskning visar att ett antal viktiga uppgifter som utförs under sömnen hjälper människor att hålla sig friska och fungera på sitt bästa.

Medan du sover arbetar din hjärna hårt med att forma de vägar som krävs för att lära dig och skapa minnen och nya insikter. Utan tillräckligt med sömn kan du inte fokusera och uppmärksamma eller svara snabbt. Brist på sömn kan till och med orsaka humörproblem. Även växande bevis visar att en kronisk sömnbrist ökar risken för fetma, diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och infektioner.

Trots ett växande stöd för tanken att tillräcklig sömn, som tillräcklig kost och fysisk aktivitet, är avgörande för vårt välbefinnande, sover människor mindre. Världens ständiga “24/7” natur uppmuntrar till längre eller nattlig arbetstid och erbjuder kontinuerlig tillgång till underhållning och andra aktiviteter. För att hänga med drar folk ner på sömnen.

En vanlig myt är att människor kan lära sig att klara sig med lite sömn (som mindre än 6 timmar per natt) utan negativa effekter. Forskning tyder dock på att vuxna behöver minst 7–8 timmars sömn varje natt för att vara väl utvilade. Faktum är att 1910 sov de flesta 9 timmar per natt. Men färska undersökningar visar att den genomsnittliga vuxna nu sover mindre än 7 timmar per natt. Mer än en tredjedel av de vuxna rapporterar att sömnighet dagtid är så allvarlig att den stör arbete, bilkörning och sociala funktioner åtminstone några dagar varje månad.

Forskning visar också att barns och ungdomars sömn är kortare än vad som rekommenderas. Dessa trender har kopplats till ökad exponering för elektroniska medier. Sömnbrist kan ha en direkt effekt på barns hälsa, beteende och utveckling.

Vad händer när du inte får tillräckligt med sömn? Kan du kompensera för förlorad sömn under veckan genom att sova mer på helgerna? Hur förändras sömnen när du blir äldre? Är snarkning ett problem? Hur vet du om du har en sömnstörning? 

Sömnproblem:

Vad är sömn?

Sömn ansågs länge bara vara ett tidsblock när din hjärna och kropp stängdes av. Tack vare sömnforskningsstudier gjorda under de senaste decennierna är det nu känt att sömnen har distinkta stadier som cirkulerar hela natten i förutsägbara mönster. Hur bra utvilad du är och hur väl du fungerar beror inte bara på din totala sömntid utan på hur mycket sömn du får varje natt och tidpunkten för dina sömnstadier.

Din hjärna och kroppsfunktioner förblir aktiva under hela sömnen, och varje sömnstadium är kopplat till en
specifik typ av hjärnvågor (särskiljande mönster av elektrisk aktivitet i hjärnan).

Sömn är indelad i två grundläggande typer: snabb ögonrörelse (REM) sömn och icke-REM sömn (med tre olika stadier).  Vanligtvis börjar sömnen med icke-REM-sömn. I steg 1 icke-REM-sömn sover du lätt och kan lätt väckas av ljud eller andra störningar. Under detta första skede av sömn rör sig dina ögon långsamt, dina muskler slappnar av och ditt hjärta och andningshastigheter börjar sakta ner. Du går sedan in i steg 2 icke-REM-sömn, som definieras av långsammare hjärnvågor med enstaka skurar av snabba vågor. Du tillbringar ungefär halva natten i detta skede. När du går in i steg 3 icke-REM-sömn blir dina hjärnvågor ännu långsammare, och hjärnan producerar nästan uteslutande extremt långsamma vågor (kallade deltavågor).

Steg 3 är ett mycket djupt sömnstadium och anses vara det “återställande” sömnstadiet som är nödvändigt för att känna sig väl utvilad och energisk under dagen.

Sömnproblem:

Typer av sömn

Under REM-sömn rör sig dina ögon snabbt i olika riktningar, även om dina ögonlock förblir stängda. Din andning blir också snabbare, oregelbunden och ytlig, och din puls och ditt blodtryck ökar. Drömmar uppstår vanligtvis under REM-sömn. Under denna typ av sömn är dina arm- och benmuskler tillfälligt förlamade så att du inte kan “agera ut” några drömmar som du kanske har.

Du går vanligtvis först in i REM-sömn ungefär en timme till en och en halv timme efter att du somnat. Därefter upprepar sömnstadierna sig kontinuerligt medan du sover. När du sover blir REM-sömntiden längre, medan tiden som spenderas i stadium 3 icke-REM-sömn blir kortare. När du vaknar har nästan all din sömntid spenderats i steg 1 och 2 av icke-REM-sömn och i REM-sömn.

Om REM-sömnen är allvarligt störd under en natt, är REM-sömntiden vanligtvis längre än normalt under efterföljande nätter tills du kommer ikapp. Sammantaget spenderas nästan hälften av din totala sömntid i steg 2 icke-REM-sömn och ungefär en femtedel vardera i djupsömn (steg 3 av icke-REM-sömn) och REM-sömn. Däremot spenderar spädbarn hälften eller mer av sin totala sömntid i REM-sömn. Gradvis, när de växer, fortsätter andelen av den totala sömntiden de spenderar i REM att minska, tills den når den en femtedel som är typisk för senare barndom och vuxen ålder.

Varför människor drömmer och varför REM-sömn är så viktig är inte helt förklarligt. Det är känt att REM-sömn stimulerar de hjärnregioner du använder för att lära dig och skapa minnen. Djurstudier tyder på att drömmar kan spegla hjärnans sortering och selektiv lagring av ny information som förvärvats under vaken. Medan denna information bearbetas kan hjärnan återbesöka scener från dagen och blanda dem slumpmässigt. Drömmar återkallas vanligtvis när vi vaknar kort eller väcks av en väckarklocka eller något annat ljud i omgivningen. Studier visar dock att andra stadier av sömn förutom REM också behövs för att bilda de vägar i hjärnan som gör att vi kan lära oss och komma ihåg.

Sömnproblem:

Vad får dig att sova?

Även om du kanske skjuter upp att sova för att få in fler aktiviteter i din dag, blir ditt behov av sömn så småningom överväldigande. Detta behov verkar delvis bero på två ämnen som din kropp producerar. Ett ämne, som kallas adenosin, ansamlas i ditt blod när du är vaken. Sedan, medan du sover, bryter din kropp ner adenosinet. Nivåer av detta ämne i din kropp kan hjälpa till att utlösa sömn när det behövs.

En ansamling av adenosin och många andra komplexa faktorer kan förklara varför du, efter flera nätter med mindre än optimala mängder sömn, bygger upp en sömnskuld. Detta kan göra att du sover längre än normalt eller vid oplanerade tider under dagen. På grund av din kropps inre processer kan du inte anpassa dig till att få mindre sömn än din kropp behöver. Så småningom kommer sömnbristen ikapp dig.

Det andra ämnet som hjälper dig att sova är ett hormon som heter melatonin. Detta hormon gör att du naturligt känner dig sömnig på natten. Det är en del av din interna “biologiska klocka”, som styr när du känner dig sömnig och dina sömnmönster. Din biologiska klocka är ett litet knippe celler i din hjärna som arbetar under dagen och natten. Inre och yttre miljösignaler, såsom ljussignaler som tas emot genom dina ögon, styr dessa celler. Din biologiska klocka sätter igång din kropp att producera melatonin, vilket hjälper till att förbereda din hjärna och kropp för sömn. När melatonin frisätts kommer du att känna dig alltmer dåsig. På grund av din biologiska klocka känner du dig naturligtvis mest trött mellan midnatt och 07.00.

Din biologiska klocka gör dig mest alert under dagsljuset och minst alert under de tidiga morgontimmarna. Följaktligen gör de flesta sitt bästa arbete under dagen. Vårt 24/7-samhälle kräver dock att vissa arbetar natt. Nästan en fjärdedel av alla arbetare arbetar skift som inte är på dagtid, och mer än två tredjedelar av dessa arbetare har problem med sömnighet och/eller sömnsvårigheter. Eftersom deras arbetsscheman är i strid med kraftfulla sömnreglerande signaler som solljus, känner sig ofta nattskiftsarbetare  dåsiga på jobbet och de har svårt att somna eller sova under dagsljus när deras arbetsschema kräver att de sover.

Den trötthet som nattskiftsarbetare upplever kan vara farlig. Större industriolyckor har delvis orsakats av misstag som gjorts av alltför trötta arbetare på nattskiftet eller ett förlängt skift.

Nattskiftsarbetare löper också större risk att råka ut för bilolyckor när de kör hem från jobbet under de tidiga morgontimmarna, eftersom den biologiska klockan inte skickar ut en varningssignal. En studie fann att en femtedel av nattskiftsarbetarna råkade ut för en bilolycka eller en nästan olycka under det föregående året på grund av sömnighet på vägen hem från jobbet. Nattskiftsarbetare är också mer benägna att ha fysiska problem, såsom hjärtsjukdomar, matsmältningsbesvär och infertilitet, såväl som känslomässiga problem. Alla dessa problem kan vara relaterade, åtminstone delvis, till arbetarnas kroniska sömnighet, möjligen för att deras biologiska klockor inte stämmer överens med deras arbetsscheman.

Andra faktorer kan också påverka ditt behov av sömn, inklusive ditt immunsystems produktion av hormoner som kallas cytokiner. Cytokiner är gjorda för att hjälpa immunsystemet att bekämpa vissa infektioner eller kroniska inflammationer och kan få dig att sova mer än vanligt. Den extra sömnen kan hjälpa dig att spara på de resurser som behövs för att bekämpa infektionen. Nyare studier bekräftar att vara väl utvilad förbättrar kroppens reaktioner på infektioner.

Människor är varelser av vana, och en av de svåraste vanorna att bryta är den naturliga vaken- och sömncykeln. Tillsammans hjälper ett antal fysiologiska faktorer till att få dig att sova och vakna vid samma tider varje dag.

Följaktligen kan du ha svårt att anpassa dig när du reser över tidszoner. Ljussignalerna utanför och klockorna på din nya plats kan säga att klockan är 08.00 och att du bör vara aktiv, men din kropp säger till dig att det är mer som 04.00 och du borde sova. Slutresultatet är jetlag – sömnighet under dagen, svårigheter att somna eller sova på natten, dålig koncentration, förvirring, illamående och allmän irritation.

Sömnproblem:

Vad gör sömnen för dig?

Ett antal aspekter av din hälsa och livskvalitet är kopplade till sömn, och dessa aspekter försämras när du har sömnbrist.

Ditt lärande, minne och humör
Studenter som har svårt att ta till sig ny information eller lära sig nya färdigheter rekommenderas ofta att “sova på saken”, och det rådet verkar välgrundat. Nyligen genomförda studier visar att människor kan lära sig en uppgift bättre om de är väl utvilade. De kan också bättre komma ihåg vad de lärt sig om de får en god natts sömn efter att ha lärt sig uppgiften än om de har sömnbrist. Studievolontärer var tvungna att sova minst 6 timmar för att visa förbättrad inlärning. Dessutom var mängden förbättring direkt relaterad till hur mycket tid de sov – till exempel överträffade volontärer som sov 8 timmar de som bara sov 6 eller 7 timmar. Andra studier tyder på att det är viktigt att få tillräckligt med vila natten innan en mentalt utmanande uppgift, snarare än att bara sova en kort period eller vänta med att sova tills efter att uppgiften är klar.

Många välkända konstnärer och vetenskapsmän säger sig ha haft kreativa insikter medan de sov. Mary Shelley, till exempel, sa att idén till hennes roman Frankenstein kom till henne i en dröm. Även om det inte har visats att drömmar är drivkraften bakom innovation, tyder en studie på att sömn behövs för kreativ problemlösning. I den studien ombads frivilliga utföra en minnesuppgift och testades sedan på den 8 timmar senare. De som fick sova i 8 timmar direkt efter att ha provat uppgiften och innan de testades var mycket mer benägna att hitta ett kreativt sätt att förenkla uppgiften och förbättra sin prestation, jämfört med de som var vakna hela 8 timmar innan de testades.

Exakt vad som händer under sömnen för att förbättra vår inlärning, vårt minne och vår insikt är inte känt. Experter misstänker dock att medan människor sover, bildar de eller stärker de vägar av hjärnceller som behövs för att utföra dessa uppgifter. Denna process kan förklara varför sömn behövs för korrekt hjärnutveckling hos spädbarn.

Det krävs inte bara en god natts sömn för att skapa nya inlärnings- och minnesvägar i hjärnan, utan sömn är också nödvändig för att dessa vägar ska fungera bra. Flera studier visar att sömnbrist gör att tankeprocesser saktar ner. Sömnbrist gör det också svårare att fokusera och uppmärksamma saker och ting. Sömnbrist kan göra dig förvirrad. Studier visar också att brist på sömn leder till felaktigt beslutsfattande och mer risktagande. Brist på sömn saktar ner din reaktionstid, vilket är särskilt viktigt för bilkörning och andra uppgifter som kräver snabb respons. När personer som saknar sömn testas på en körsimulator presterar de lika dåligt som personer som är berusade.

Även om du inte har en mentalt eller fysiskt utmanande dag framför dig, bör du fortfarande få tillräckligt med sömn för att få dig själv på gott humör. De flesta rapporterar att de är irriterade, om inte direkt olyckliga, när de saknar sömn. Personer som kroniskt lider av sömnbrist, antingen för att de inte spenderar tillräckligt med tid i sängen eller för att de har en obehandlad sömnstörning, löper större risk att utveckla depression. En grupp människor som vanligtvis inte får tillräckligt med sömn är mödrar till nyfödda. Vissa experter tror att depression efter förlossning (postpartum blues) orsakas delvis av sömnbrist.

Sömnproblem:

Ditt hjärta

Sömn ger ditt hjärta och kärlsystem ett välbehövligt brake. resten. Under icke-REM-sömn ökar din puls och ditt blodtryck gradvis och långsam när du går in i djupare sömn. Under REM-sömn, som svar på drömmar, kan  ditt hjärta och andningshastigheter stiga och sjunka och ditt blodtryck kan variera. Dessa förändringar under natten i blodtryck och hjärt- och andningsfrekvens verkar främja kardiovaskulär hälsa.

Om du inte får tillräckligt med sömn kanske den nattliga blodtryckssänkningen som verkar vara viktig för god kardiovaskulär hälsa inte inträffar. Att inte uppleva den normala blodtryckssänkningen under sömnen kan vara relaterad till otillräcklig sömntid, en obehandlad sömnstörning (till exempel sömnapné) eller andra faktorer. Vissa sömnrelaterade avvikelser kan vara markörer för hjärtsjukdom och ökad risk för stroke.
Brist på sömn sätter också din kropp under stress och kan utlösa frisättningen av mer adrenalin, kortisol och andra stresshormoner under dagen. Dessa hormoner hindrar ditt blodtryck från att sjunka under sömnen, vilket ökar risken för hjärtsjukdomar.

Brist på sömn kan också få din kropp att producera mer av vissa proteiner som tros spela en roll vid hjärtsjukdomar. Till exempel visar vissa studier att människor som upprepade gånger inte får tillräckligt med sömn har högre än normala blodnivåer av C-reaktivt protein, ett tecken på inflammation. Höga nivåer av detta protein kan indikera en ökad risk för ett tillstånd som kallas ateroskleros s, eller härdning av artärerna.

Sömnproblem:

Dina hormoner
När du var ung kan din mamma ha sagt till dig att du behöver sova tillräckligt för att bli stark och lång. Hon kan ha haft rätt! Djup sömn (stadium 3 icke-REM-sömn) utlöser mer frisättning av tillväxthormon, vilket bidrar till tillväxt hos barn och ökar muskelmassa och reparation av celler och vävnader hos barn och vuxna. Sömnens effekt på frisättningen av könshormoner bidrar också till puberteten och fertiliteten. Följaktligen kan kvinnor som arbetar på natten och tenderar att sakna sömn löpa ökad risk för missfall.

Din mamma hade förmodligen också rätt om hon sa till dig att att få en god natts sömn regelbundet skulle hjälpa dig att hålla dig från att bli sjuk och hjälpa dig att bli bättre om du blir sjuk. Under sömnen skapar din kropp fler cytokiner – cellulära hormoner som hjälper immunsystemet att bekämpa olika infektioner. Brist på sömn kan minska din kropps förmåga att bekämpa vanliga infektioner. Forskning visar också att brist på sömn kan minska kroppens reaktion på influensavaccin. Till exempel producerade sömnberövade frivilliga som fick influensavaccinet mindre än hälften så många influensaantikroppar som de som var väl utvilade och fick samma vaccin.

Även om brist på motion och andra faktorer också bidrar, verkar den nuvarande epidemin av diabetes och fetma åtminstone delvis vara relaterad till kroniskt kort eller störd sömn eller att inte sova under natten. Bevisen växer för att sömn är en kraftfull reglerare av aptit, energianvändning och viktkontroll. Under sömnen ökar kroppens produktion av aptitdämparen leptin och det aptitstimulerande medlet grehlin minskar. Studier visar att ju mindre människor sover, desto mer sannolikt är det att de är överviktiga eller feta och föredrar att äta mat som innehåller mer kalorier och kolhydrater. Människor som rapporterar en genomsnittlig total sömntid på 5 timmar per natt, till exempel, är mycket mer benägna att bli överviktiga, jämfört med personer som sover 7–8 timmar per natt.

Ett antal hormoner som frigörs under sömnen styr också kroppens energianvändning. En tydlig ökning och minskning av blodsockernivåerna under sömnen verkar vara kopplat till sömnstadier. Att inte sova vid rätt tidpunkt, inte få tillräckligt med sömn totalt sett eller för lite av varje sömnstadium stör detta mönster. En studie visade att när friska unga män bara sov 4 timmar per natt i 6 nätter i rad, matchade deras insulin- och blodsockernivåer de som ses hos personer som utvecklade diabetes. En annan studie fann att kvinnor som sov mindre än 7 timmar per natt var mer benägna att utveckla diabetes över tiden än de som sov mellan 7 och 8 timmar per natt.

Sömnproblem:

Hur mycket sömn räcker?

Djurstudier tyder på att sömn är lika viktig som mat för att överleva. Råttor, till exempel, lever normalt 2–3 år, men de lever bara 5 veckor om de berövas REM-sömn och bara 2–3 veckor om de berövas alla sömnstadier – en tidsram som liknar död på grund av svält.

Men hur mycket sömn behöver människor? För att hjälpa till att svara på den frågan tittar forskare på hur mycket människor sover när de är obegränsade, den genomsnittliga mängden sömn bland olika åldersgrupper och mängden sömn som studier visar är nödvändig för att fungera som bäst. När friska vuxna ges obegränsad möjlighet att sova sover de i genomsnitt mellan 8 och 8,5 timmar per natt. Men sömnbehovet varierar från person till person. Vissa människor verkar bara behöva cirka 7 timmar för att undvika problem med sömnighet, medan andra behöver 9 eller fler timmars sömn. Sömnbehoven förändras också under hela livscykeln.

Nyfödda sover mellan 16 och 18 timmar om dagen, och barn i förskolan sover mellan 11 och 12 timmar om dagen. Barn och ungdomar i skolåldern behöver minst 10 timmars sömn varje natt. De hormonella influenserna av puberteten tenderar att förskjuta ungdomars biologiska klockor. Som ett resultat är tonåringar (som behöver mellan 9 och 10 timmars sömn per natt) mer benägna att gå och lägga sig senare än yngre barn och vuxna, och de tenderar att vilja sova senare på morgonen. Denna försenade sömn-vakna rytm står i konflikt med starttiderna tidigt på morgonen på många gymnasieskolor och hjälper till att förklara varför de flesta tonåringar i genomsnitt bara sover 7–7,5 timmar per natt.

När människor blir äldre förändras också sömnmönstret – särskilt hur lång tid som spenderas i djup sömn. Detta förklarar varför barn kan sova genom höga ljud och varför de kanske inte vaknar när de flyttas. Över hela livslängden tenderar sömnperioden att avancera, i förhållande till tonåringar; äldre vuxna tenderar att gå och lägga sig tidigare och vakna tidigare. Kvaliteten – men inte nödvändigtvis kvantiteten – av djup, icke-REM-sömn förändras också, med en trend mot lättare sömn. De relativa procentsatserna av sömnstadier tycks vara mestadels konstanta efter spädbarnsåldern. Från mitten av livet till sent i livet vaknar människor mer under natten. Dessa sömnstörningar gör att äldre människor förlorar mer och mer av steg 1 och 2 icke-REM-sömn samt REM-sömn.

Vissa äldre människor klagar över svårigheter att somna, uppvaknande tidigt på morgonen, frekventa och långa uppvaknanden under natten, sömnighet under dagen och brist på uppfriskande sömn. Många sömnproblem är dock inte en naturlig del av sömnen hos äldre. Deras sömnbesvär kan delvis bero på medicinska tillstånd, sjukdomar eller mediciner de tar – som alla kan störa sömnen. Faktum är att en studie fann att förekomsten av sömnproblem är mycket låg hos friska äldre vuxna. Andra orsaker till vissa av äldre vuxnas sömnbesvär är sömnapné, restless legs syndrome och andra sömnstörningar som blir vanligare med åldern. Äldre människor är också mer benägna att få sin sömn störd av behovet att kissa under natten.

Viss forskning visar att den biologiska klockan skiftar hos äldre människor, så de är mer benägna att somna tidigare på natten och vakna tidigare på morgonen. Inga bevis tyder på att äldre människor klarar sig med mindre sömn än yngre. Dålig sömn hos äldre personer kan leda till överdriven sömnighet under dagtid, uppmärksamhet och minnesproblem, nedstämdhet och överanvändning av sömntabletter.

Trots variationer i sömnmängd och kvalitet, både relaterat till ålder och mellan individer tyder studier på att den optimala mängden sömn som behövs för att prestera tillräckligt, undvika en sömnskuld och inte ha problem med sömnighet under dagen är cirka 7–8 timmar för vuxna och minst 10 timmar för barn och ungdomar i skolåldern. Liknande mängder verkar vara nödvändiga för att undvika en ökad risk att utveckla fetma, diabetes eller hjärt- och kärlsjukdomar.

Kvaliteten på sömnen och tidpunkten för sömn är lika viktig som kvantitet. Människor vars sömn ofta avbryts eller förkortas kanske inte får nog av både icke-REM-sömn och REM-sömn. Båda typerna av sömn verkar vara avgörande för inlärning och minne – och kanske för de återställande fördelarna med hälsosam sömn, inklusive tillväxt och reparation av celler.

Många försöker ta igen förlorad sömn under veckan genom att sova mer på helgerna. Men om du har tappat för mycket sömn så raderas inte din sömnskuld helt bort går inte att sova in på en helg. Dagtupplurar är en annan strategi som vissa människor använder för att kompensera för förlorad sömn under natten. Vissa bevis visar att korta tupplurar (upp till en timme) kan åtminstone delvis kompensera för den missade sömnen föregående natt och förbättra vakenhet, humör och arbetsprestation. Men tupplurar ersätter inte en god natts sömn. En studie fann att en tupplur på dagen efter sömnbrist på natten gjorde inte att det helt återställer nivåerna av blodsocker till mönstret som ses med tillräcklig sömn nattetid. Om en tupplur varar längre än
20 minuter kan du ha svårt att vakna helt. Dessutom kan sena eftermiddagslurar göra det svårare att somna på natten.

Sömnproblem:

10 Sömnmyter
Myt 1: Sömn är en tid då din kropp och hjärna stängs av för vila och avkoppling.
Inget visar att något större organ (inklusive hjärnan) eller regleringssystem i kroppen stängs av under sömnen. Vissa fysiologiska processer blir faktiskt mer aktiva medan du sover. Till exempel förstärks utsöndringen av vissa hormoner, och aktiviteten hos de vägar i hjärnan som är kopplade till inlärning och minne ökar.
Myt 2: Att få bara 1 timme mindre sömn per natt än normalt kommer inte att påverka din dagtid.
Denna brist på sömn kanske inte gör dig märkbart sömnig under dagen. Men även lite mindre sömn kan påverka din förmåga att tänka rätt och svara snabbt, och det kan försämra din kardiovaskulära hälsa och energibalans samt din kropps förmåga att bekämpa infektioner, särskilt om sömnbristen fortsätter. Om du konsekvent inte får tillräckligt med sömn byggs det upp en sömnskuld som du aldrig kan betala tillbaka. Denna sömnskuld påverkar din hälsa och livskvalitet och gör att du känner dig trött under dagen.
Myt 3: Din kropp anpassar sig snabbt till olika sömnscheman.
Din biologiska klocka gör dig mest pigg på dagen och minst pigg på natten. Så även om du arbetar nattpass kommer du naturligtvis att känna dig sömnig på natten som kommer. De flesta människor kan ställa om sin biologiska klocka, men bara med hjälp av korrekt tidsinställda signaler – och även då med 1–2 timmar per dag i bästa fall. Följaktligen kan det ta mer än en vecka att anpassa sig till en avsevärd förändring i din sömn-vakna cykel – till exempel när du reser över flera tidszoner eller byter från att arbeta dagpass till nattskift.
Myt 4: Människor behöver mindre sömn när de blir äldre.
Äldre människor behöver inte mindre sömn, men de kan få mindre sömn eller uppleva sin sömn mindre uppfriskande. Det beror på att när människor åldras förändras kvaliteten på deras sömn. Äldre människor har också sannolikt andra medicinska tillstånd som stör deras sömn.
Myt 5: Extra sömn för en natt kan bota dig från problem med överdriven trötthet under dagen.
Det är inte bara mängden sömn som är viktig, utan också kvaliteten på sömnen. Vissa människor sover 8 eller 9 timmar per natt men känner sig inte utvilade när de vaknar eftersom kvaliteten på deras sömn är dålig. Ett antal sömnstörningar och andra medicinska tillstånd påverkar sömnkvaliteten. Att sova mer kommer inte att minska sömnigheten under dagtid som dessa störningar eller tillstånd orsakar. Men många av dessa störningar eller tillstånd kan behandlas effektivt med förändringar i beteende eller med medicinska terapier. Dessutom kan en natts ökad sömn inte korrigera flera nätter av otillräcklig sömn.
Myt 6: Du kan kompensera för förlorad sömn under veckan genom att sova mer på helgerna.
Även om detta sömnmönster hjälper dig att känna dig mer utvilad, kommer det inte helt att kompensera för sömnbristen eller korrigera din sömnskuld. Detta mönster kommer inte heller nödvändigtvis att kompensera för försämrad prestationsförmåga under veckan eller de fysiska problem som kan bli följden av att inte sova tillräckligt. Dessutom kan att sova senare på helgerna påverka din biologiska klocka, vilket gör det mycket svårare att somna i rätt tid på söndagsnätter och gå upp tidigt på måndagsmorgnar.
Myt 7: Tupplurar är ett slöseri med tid.
Även om tupplurar inte är någon ersättning för en god natts sömn, kan de vara återställande och hjälpa till att motverka några av effekterna av att inte sova tillräckligt på natten. Tupplurar kan faktiskt hjälpa dig att lära dig hur du gör vissa uppgifter snabbare. Men undvik att ta tupplurar senare än 15.00, särskilt om du har svårt att somna på natten, eftersom sena tupplurar kan göra det svårare för dig att somna när du går och lägger dig. Begränsa också dina tupplurar till högst 20 minuter, eftersom längre tupplurar kommer att göra det svårare att vakna och komma tillbaka. Om du tar mer än en eller två planerade eller oplanerade tupplurar under dagen kan du ha en sömnstörning som bör behandlas.
Myt 8: Snarkning är en normal del av sömnen.
Snarkning under sömnen är vanligt, särskilt när en person blir äldre. Bevis växer på att regelbunden snarkning kan göra dig sömnig under dagen och öka risken för diabetes och hjärtsjukdomar. Dessutom kopplar vissa studier frekvent snarkning till problembeteende och sämre skolprestationer hos barn. Högljudd, frekvent snarkning kan också vara ett tecken på sömnapné, en allvarlig sömnstörning som bör utvärderas och behandlas.
Myt 9: Barn som inte får tillräckligt med sömn på natten kommer att visa tecken på sömnighet under dagen. Till skillnad från vuxna blir barn som inte får tillräckligt med sömn på natten vanligtvis hyperaktiva, irriterade och ouppmärksamma under dagen. De har också ökad risk för skador och fler beteendeproblem, och deras tillväxthastighet kan försämras. Sömnskuld verkar vara ganska vanligt under barndomen och kan feldiagnostiseras som uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet.
Myt 10: Den främsta orsaken till insomnia är oro.
Även om oro eller stress kan orsaka en kort stund av sömnlöshet, kan en ihållande oförmåga att somna eller sova på natten orsakas av en rad andra faktorer. Vissa mediciner och sömnstörningar kan hålla dig vaken på natten. Andra vanliga orsaker till sömnlöshet är depression, ångestsyndrom och astma, artrit eller andra medicinska tillstånd med symtom som tenderar att vara besvärliga på natten. Vissa människor som har kronisk sömnlöshet verkar också vara mer “lättväckta” än normalt, så det är svårare för dem att somna.

Sömnproblem:

Vad stör sömnen?

Många faktorer kan förhindra en god natts sömn. Dessa faktorer sträcker sig från välkända stimulantia, såsom kaffe, till vissa smärtstillande medel, avsvällande medel m.m.. Många människor är beroende av koffeinet i kaffe, cola eller te för att väcka dem på morgonen eller för att hålla dem vakna. Koffein tros blockera cellreceptorerna som adenosin (ett ämne i hjärnan) använder för att utlösa sina sömninducerande signaler. På detta sätt lurar koffein kroppen att tro att den inte är trött. Det kan ta så lång tid som 6–8 timmar innan koffeinets effekter försvinner helt. Att dricka en kopp kaffe på sen eftermiddag kan därför förhindra att du somnar på natten.

Nikotin är ett annat stimulerande medel som kan hålla dig vaken. Nikotin leder också till lättare sömn än normalt, och storrökare tenderar att vakna för tidigt på grund av nikotinabstinens. Även om alkohol är ett lugnande medel som gör det lättare att somna, förhindrar det djup sömn och REM-sömn, vilket endast tillåter de lättare stadierna av sömn. Människor som dricker alkohol tenderar också att vakna mitt i natten när effekterna av en alkoholen försvinner.

Vissa vanligt använda receptbelagda och receptfria läkemedel innehåller ingredienser som kan hålla dig vaken. Dessa ingredienser inkluderar avsvällande medel och steroider. Många läkemedel som tas för att lindra huvudvärk innehåller koffein. Hjärt- och blodtrycksmediciner som kallas betablockerare kan göra det svårt att somna och orsaka fler uppvaknanden under natten. Personer som har kronisk astma eller bronkit har också mer problem med att somna och sova än friska människor, antingen på grund av deras andningssvårigheter eller på grund av medicinerna.

Andra kroniska smärtsamma eller obekväma tillstånd – såsom artrit, kronisk hjärtsvikt och sicklecellanemi – kan också störa sömnen. Ett antal psykologiska störningar – inklusive schizofreni, bipolär sjukdom och ångest – är välkända för att störa sömnen. Depression leder ofta till sömnlöshet, och sömnlöshet kan i sin tur orsaka depression. Vissa av dessa psykologiska störningar är mer benägna att störa REM-sömnen. Psykologisk stress tar också ut sin rätt på sömnen, vilket gör det svårare att somna eller sova. Människor som känner sig stressade tenderar också att spendera mindre tid i djupsömn och REM-sömn. Många uppger att de har svårt att sova om de till exempel nyligen har förlorat en närstående, går igenom en skilsmässa eller är stressade på jobbet.

Menstruationscykelhormoner kan påverka hur bra kvinnor sover. Progesteron är känt för att inducera sömn och cirkulerar i större koncentrationer under andra hälften av menstruationscykeln. Av denna anledning kan kvinnor sova bättre under denna fas av menstruationscykeln. Å andra sidan rapporterar många kvinnor att de har svårt att sova natten innan menstruationsflödet börjar. Denna sömnstörning kan vara relaterad till den abrupta sänkningen av progesteronnivåerna som inträffar strax före menstruationen. Kvinnor i slutet av 40 eller 50 år rapporterar dock mer sömnsvårigheter (sömnlöshet) än yngre kvinnor. Dessa svårigheter kan vara kopplade till klimakteriet, när de har lägre koncentrationer av progesteron. Värmevallningar hos kvinnor i denna ålder kan också orsaka sömnstörningar och svårigheter.

Vissa livsstilsfaktorer kan också beröva en person den nödvändiga sömn. Stora måltider eller kraftfulla
träning precis innan läggdags kan göra det svårare att somna. Även om kraftig träning på kvällen kan fördröja sömnstarten av olika anledningar, är träning på dagtid förknippad med förbättrad nattsömn. De flesta rapporterar att det är lättare att somna om de hinner varva ner till ett mindre aktivt tillstånd innan de somnar. Att koppla av i ett varmt bad eller ta en varm, koffeinfri dryck innan läggdags kan hjälpa. Dessutom sjunker din kroppstemperatur efter ett varmt bad på ett sätt som delvis efterliknar det som händer när du somnar. Förmodligen är detta skäl till att många somnar lättare efter ett varmt bad.

Din sovmiljö kan också påverka din sömn. Rensa ditt sovrum från eventuella sömnstörningar, såsom ljud, starkt ljus, en TV, en mobiltelefon eller dator. Att ha en bekväm madrass och kudde kan bidra till en god natts sömn. Du sover också bättre om temperaturen i ditt sovrum hålls på den svala sidan. För fler idéer om hur du kan förbättra din sömn, kolla in tipsen för att få en god natts sömn nedan.

Sömnproblem:

Tips för att få en god nattsömn
Håll dig till ett sömnschema. Att gå och lägga sig och vakna vid samma tid varje dag kan vara bra . Som vanedjur har människor svårt att anpassa sig till förändringar i sömnmönster. Att sova senare på helgerna kommer inte helt att kompensera för bristen på sömn under veckan och kommer att göra det svårare att vakna tidigt på måndag morgon.

Träning är bra, men inte för sent på dagen. Försök att träna minst 30 minuter de flesta dagar men inte senare än 2–3 timmar innan du lägger dig.

Undvik koffein och nikotin. Kaffe, cola, vissa teer och choklad innehåller det stimulerande koffeinet, och dess effekter kan ta så lång tid som 8 timmar att försvinna helt. Därför kan en kopp kaffe på sen eftermiddag göra det svårt för dig att somna på natten. Nikotin är också ett stimulerande medel som ofta får rökare och snusare att sova väldigt lätt. Dessutom vaknar rökare och snusare ofta för tidigt på morgonen på grund av nikotinabstinens.

Undvik alkoholhaltiga drycker före sänggåendet. Att ta en “nattmössa” eller en alkoholhaltig dryck före sömn kan hjälpa dig att slappna av, men mycken användning berövar dig djup sömn och REM-sömn, vilket håller dig i de lättare stadierna av sömn. Kraftigt alkoholintag kan också bidra till försämrad andning på natten. Du brukar också vakna mitt i natten när effekterna av alkoholen har avtagit.

Undvik stora måltider och drycker sent på kvällen. Ett lätt mellanmål är okej, men en stor måltid kan orsaka matsmältningsbesvär som stör sömnen. Att dricka för mycket vätska på natten kan orsaka frekventa uppvaknanden för att kissa.

Undvik om möjligt mediciner som fördröjer eller stör din sömn. Vissa vanligt föreskrivna hjärt-, blodtrycks- eller astmamediciner, såväl som några receptfria och naturläkemedel mot hosta, förkylning eller allergier, kan störa sömnmönster. Om du har svårt att sova, prata med din läkare eller apotekspersonal för att se om några läkemedel du tar kan bidra till din sömnlöshet och fråga om de kan tas vid andra tidpunkter under dagen eller tidigt på kvällen.

Ta inte tupplurar efter 15.00. Tupplurar kan hjälpa till att kompensera för förlorad sömn, men sen eftermiddagssömn kan göra det svårare att somna på natten.

Slappna av innan du lägger dig. Överschemalägg inte din dag så att ingen tid finns kvar för att varva ner. En avkopplande aktivitet, som att läsa eller lyssna på musik, bör vara en del av din läggdagsritual.

Ta ett varmt bad innan du lägger dig. Minskningen av kroppstemperaturen efter att du kommit ur badet kan hjälpa dig att känna dig sömnig, och badet kan hjälpa dig att slappna av och sakta ner så att du är mer redo att sova.

Ha en bra sovmiljö. Bli av med allt i ditt sovrum som kan distrahera dig från sömnen, såsom ljud, starkt ljus, en obekväm säng eller varm temperatur. Du sover bättre om temperaturen i rummet hålls på den svala sidan.

En TV, mobiltelefon eller dator i sovrummet kan vara en distraktion och beröva dig nödvändig sömn. Att ha en bekväm madrass och kudde kan bidra till en god natts sömn. Individer som har sömnlöshet tittar ofta på klockan. Vrid bort urtavlan så att du inte oroar dig för tiden när du försöker somna.

Ha rätt exponering för solljus. Dagsljus är nyckeln till att reglera det dagliga sömnmönster. Försök att komma ut i naturligt solljus i minst 30 minuter varje dag. Om möjligt, vakna upp med solen eller använd mycket starkt ljus på morgonen. Sömnexperter rekommenderar att du, om du har problem med att somna, ska få en timmes exponering för morgonsolljus och släcka belysningen före läggdags.

Ligg inte vaken i sängen. Om du fortfarande är vaken efter att ha legat i sängen i mer än 20 minuter eller om du börjar känna dig orolig, gå upp och gör en avkopplande aktivitet tills du känner dig sömnig. Oron över att inte kunna sova kan göra det svårare att somna.

Uppsök läkare om du fortsätter att ha svårt att sova. Om du genomgående har svårt att somna eller att somna och/eller känner dig trött eller inte utvilad under dagen trots att du spenderar tillräckligt med tid i sängen på natten, kan du ha en sömnstörning. Din husläkare eller en sömnspecialist bör kunna hjälpa dig, och det är viktigt att utesluta andra hälso- eller psykiatriska problem som kan störa din sömn.

Sömnproblem:

Är snarkning ett problem?

Snarkning är allmänt accepterat som vanligt och irriterande hos vuxna men som inget att oroa sig för. Hursomhelst, snarkning är ingen skrattfråga. Frekvent, högljudd snarkning är ofta ett tecken på sömnapné och kan öka risken för att utveckla hjärt-kärlsjukdomar och diabetes. Snarkning kan också leda till sömnighet under dagtid och försämrad prestationsförmåga.

Snarkning orsakas av en förträngning eller partiell blockering av luftvägarna på baksidan av munnen, halsen eller näsan. Denna obstruktion resulterar i ökad luftturbulens när du andas in, vilket får de mjuka vävnaderna i dina övre luftvägar att vibrera. Slutresultatet är en bullrig snarkning som kan störa din sängpartners sömn. Denna förträngning av luftvägarna orsakas vanligtvis av att den mjuka gommen, tungan och halsen slappnar av medan du sover, men allergier eller bihåleproblem kan också bidra till en förträngning av luftvägarna, liksom att vara överviktig och ha extra mjuk vävnad runt de övre luftvägarna. Ju större vävnader du har i din mjuka gom desto mer sannolikt är det att du snarkar när du sover. Alkohol eller lugnande medel som tas strax före sömn främjar också snarkning. Dessa läkemedel orsakar större avslappning av vävnaderna i halsen och munnen.

En studie fann att äldre vuxna som inte hade sömnapné, men som snarkade 6–7 nätter i veckan, hade mer än dubbelt så stor risk att rapportera att de var extremt sömniga under dagen än de som aldrig snarkade. Ju mer människor snarkade, desto mer dagströtthet rapporterade de. Den sömnigheten kan hjälpa till att förklara varför snarkare är mer benägna att vara i bilolyckor än människor som inte snarkar. Högljudd snarkning kan också störa sömnen hos sängpartners och anstränga äktenskapliga relationer, särskilt om snarkning får makarna att sova i separata sovrum.

Dessutom ökar snarkning risken att utveckla diabetes och hjärtsjukdomar. En studie fann att kvinnor som snarkade regelbundet löpte dubbelt så stor risk att utveckla diabetes som de som inte snarkade, även om de inte var överviktiga (en annan riskfaktor för diabetes). Andra studier tyder på att regelbunden snarkning kan öka livstidsrisken för att utveckla högt blodtryck, hjärtsvikt och stroke.

Snarkning kan också vara ett problem hos barn. Så många som 10–15 procent av små barn, som vanligtvis har förstorade adenoider och tonsiller (båda vävnader i halsen), snarkar regelbundet. Flera studier visar att barn som snarkar (med eller utan sömnapné) är mer benägna än de som inte snarkar att få lägre poäng på tester som mäter intelligens, minne och uppmärksamhetsförmåga. Dessa barn har också mer problematiskt beteende, inklusive hyperaktivitet. Slutresultatet är att barn som snarkar inte presterar så bra i skolan som de som inte snarkar. Påfallande nog var snarkning kopplat till en större minskning av IQ än den som ses hos barn som hade förhöjda nivåer av bly i blodet. Även om barnens beteende förbättras efter att de slutat snarka, tyder studier på att de kan fortsätta få sämre betyg i skolan, kanske på grund av bestående effekter på hjärnan kopplade till snarkningen. Du bör låta din läkare utvärdera ditt barn om barnet snarkar högt och ofta – tre till fyra gånger i veckan – särskilt om du noterar korta andningsuppehåll när denne sover och om det finns tecken på hyperaktivitet eller sömnighet under dagtid, otillräckliga skolprestationer, eller långsammare än förväntat utveckling.

Kirurgi för att ta bort adenoider och tonsiller hos barn kan ofta bota deras snarkning och eventuell tillhörande sömnapné. Sådan operation har kopplats till en minskning av hyperaktivitet och förbättrad förmåga att uppmärksamma, även hos barn som inte visade några tecken på sömnapné före operationen. Snarkning hos äldre barn och vuxna kan dock lindras genom mindre invasiva åtgärder. Dessa åtgärder inkluderar att gå ner i vikt, avstå från att använda tobak, sova på sidan snarare än på ryggen, eller höja huvudet medan du sover. Att behandla stress och avstå från alkohol eller lugnande medel innan du sover kan också minska snarkningen. Även om många receptfria näsremsor och sprayer påstår sig lindra snarkning, stöder inga vetenskapliga bevis dessa påståenden.

Sömnproblem:

Vanliga sömnstörningar

De fyra vanligaste sömnstörningarna är sömnlöshet, sömnapné, restless legs syndrome och narkolepsi. Ytterligare sömnproblem inkluderar kroniskt otillräcklig sömn, dygnsrytmavvikelser och “parasomnier”
som sömnvandring, sömnförlamning och nattskräck.

Vanliga tecken på sömnstörning

Se över den här listan över vanliga tecken på sömnstörningar och prata med din läkare om du har någon av dem tre eller fler nätter i veckan:
Det tar dig mer än 30 minuter att somna på natten.
Du vaknar ofta på natten och har sedan svårt att somna om igen.
Du vaknar för tidigt på morgonen.
Du känner dig ofta inte utvilad trots att du sover 7–8 timmar eller mer på natten.
Din sängpartner hävdar att du snarkar högt, frustar, flämtar eller gör kvävningsljud medan du sover, eller att din partner märker att din andning stannar under korta perioder.
Du har krypande, stickande eller krypande känslor i benen som lindras genom att flytta eller massera dem, särskilt på kvällen och när du försöker somna.
Du har livliga, drömlika upplevelser när du somnar eller slumrar.
Du har episoder av plötslig muskelsvaghet när du är arg eller rädd, eller när du skrattar.
Du känner att du inte kan röra dig när du vaknar första gången.
Din sängpartner noterar att dina ben eller armar rycker ofta under sömnen.
Du behöver regelbundet använda stimulantia för att hålla dig vaken under dagen.
Tänk också på att även om barn kan visa några av dessa tecken på en sömnstörning, visar de ofta inte tecken på överdriven sömnighet under dagen. Istället kan de verka överaktiva och ha svårt att fokusera och koncentrera sig. De kanske inte heller gör sitt bästa i skolan.

Sömnproblem:

Sömnlöshet
Sömnlöshet definieras som att ha svårt att somna eller att sova, eller som att ha en orolig sömn trots goda möjligheter att sova. Livet är fyllt av händelser som ibland orsakar sömnlöshet under en kort tid. Sådan tillfällig sömnlöshet är vanlig och orsakas ofta av situationer som stress på jobbet, familjetryck eller en traumatisk händelse.

Kronisk sömnlöshet definieras som att man har symtom minst 3 nätter i veckan i mer än 1 månad. De flesta fall av kronisk sömnlöshet är sekundära, vilket innebär att de beror på en annan störning eller mediciner. Primär kronisk sömnlöshet är en distinkt sömnstörning; dess orsak är ännu inte väl förstått. Cirka 30–40 procent av de vuxna säger att de har vissa symtom på sömnlöshet inom ett visst år, och cirka 10–15 procent av de vuxna säger att de har kronisk sömnlöshet. Kronisk sömnlöshet blir vanligare med åldern och kvinnor är mer benägna än män att rapportera att de har sömnlöshet.

Sömnlöshet orsakar ofta problem under dagen, såsom extrem sömnighet, trötthet, brist på energi, koncentrationssvårigheter, nedstämdhet och irritabilitet. Således kan obehandlad sömnlöshet försämra livskvaliteten lika mycket som eller mer än andra kroniska medicinska problem.

Kronisk sömnlöshet orsakas ofta av ett eller flera av följande:
En sjukdom eller humörstörning. De vanligaste orsakerna till sömnlöshet är depression och/eller ångestsyndrom. Neurologiska störningar, såsom Alzheimers eller Parkinsons sjukdom, kan också ha sömnlöshet som symptom. Kronisk sömnlöshet kan bero på sköldkörteldysfunktion, artrit, astma eller andra medicinska tillstånd där symtomen blir mer besvärliga på natten, vilket gör det svårt att somna eller sova.

Olika receptbelagda och receptfria läkemedel som kan störa sömnen, såsom avsvällande medel, vissa smärtstillande medel och steroider.

Sömnstörande beteende som att dricka alkohol, träna strax före läggdags, inta koffein sent på dagen, titta på tv eller läsa i sängen eller oregelbundna sömnscheman p.g.a. skiftarbete eller andra orsaker.

Vissa människor har dock primär kronisk sömnlöshet. Detta tillstånd är kopplat till en tendens att bli mer “lättväckt” än normalt (hyperarousal). Människor som har primär kronisk sömnlöshet kan ha förhöjda nivåer av vissa hormoner, högre kroppstemperaturer, snabbare hjärtfrekvenser och ett annat mönster av hjärnvågor medan de sover.

Läkare diagnostiserar sömnlöshet främst baserat på sömnhistorik, ofta genom att gå igenom en sömndagbok. En nattsömnregistrering kan behövas om man misstänker en annan sömnstörning. Läkare kommer också att försöka diagnostisera och behandla andra underliggande medicinska eller psykologiska problem samt identifiera beteenden som kan orsaka sömnlösheten.

Ofta går människor som har sömnlöshet in i en ond cirkel – eftersom de har haft svårt att sova tidigare nätter blir de oroliga vid minsta tecken på att de kanske inte somnar direkt. Den ångesten kan göra det svårare för dem att somna. Ju mer tid de spenderar i sängen och inte sover och tittar på klockan, desto mer ökar deras ångest – och sömnlöshet. För att bryta den cykeln av ångest och negativ kondition rekommenderar experter att du bara går och lägger dig när du är sömnig. Om du inte kan somna (eller somna om) inom 20 minuter, gå upp ur sängen, gå in i ett annat rum och gör en avkopplande aktivitet (som läsning) tills du känner dig sömnig igen. Gå sedan tillbaka till sängen. Studier har visat att denna rekonditioneringsterapi är ett effektivt sätt att behandla sömnlöshet.

Avslappningsterapi är en annan strategi som fungerar för vissa personer som har sömnlöshet. Avslappningsterapi kan innefatta meditation och andra mentala avslappningstekniker. Det kan också inkludera fysiska avslappningstekniker, som att gradvis spänna och sedan slappna av var och en av muskelgrupperna i din kropp före sömn. En annan metod är att fokusera på att andas djupt. Avslappningsterapi kan hjälpa din kropp och själ att sakta ner så att du lättare kan somna vid sänggåendet.

Sömnrestriktionsterapi fungerar också för vissa personer som har sömnlöshet. Beräkna din genomsnittliga sömntid under loppet av en vecka och begränsa sedan din nattsömntid till det genomsnittet. Lägg gradvis till mer sömntid varje natt tills du får en mer normal nattsömn. Du bör undvika tupplurar på dagtid längre än 15–20 minuter under sömnrestriktionsterapi. Att sova kan göra det svårare att somna på natten, vilket kan förlänga sömnlösheten. Dessutom, under sömnrestriktionsterapi, undvik att köra bil eller använda farliga maskiner tills du får tillräckligt med sömn på natten.

Alla dessa beteendeförändringar är en del av en behandling som kallas kognitiv beteendeterapi. Kognitiv beteendeterapi kan också användas för att ersätta negativa tankar om sömn, som “jag kommer aldrig att somna utan sömntabletter”, med mer realistiskt positivt tänkande. Kognitiv beteendeterapi är effektiv hos de flesta som har kronisk sömnlöshet.

Vissa personer som har kronisk sömnlöshet som inte korrigeras av beteendeterapi eller behandling av ett underliggande tillstånd kan behöva ett receptbelagt läkemedel. Du bör tala med en läkare innan du försöker behandla sömnlöshet med alkohol, receptfritt eller ordinerat kortverkande lugnande medel, eller lugnande antihistaminer som framkallar dåsighet. Fördelarna med dessa behandlingar är begränsade och de har risker. Vissa kan hjälpa dig att somna men gör att du känner dig outvilad på morgonen. Andra har längre varaktiga effekter och gör att du fortfarande känner dig trött och ruggig på morgonen. Vissa kan också förlora sin effektivitet med tiden. Läkare kan ordinera sederande antidepressiva medel för sömnlöshet, men effektiviteten av dessa läkemedel hos personer som inte har depression är inte känt, och det finns
betydande biverkningar.

Sömnproblem:

Sömnapné

Hos personer som har sömnapné (även kallad sömnstörd andning) stannar andningen kort eller blir mycket ytlig under sömnen. Denna förändring orsakas av intermittent blockering av de övre luftvägarna, vanligtvis när den mjuka vävnaden i den bakre delen av halsen kollapsar och helt eller delvis stänger luftvägarna. Varje andningspaus kan inträffa 20–30 gånger eller mer varje sovtimme. .Om du har sömnapné kan inte tillräckligt med luft flöda in i dina lungor genom din mun och näsa under sömnen.

När detta händer minskar mängden syre i ditt blod. Din hjärna svarar genom att väcka dig tillräckligt för att spänna de övre luftvägsmusklerna och öppna luftstrupen. Normala andetag börjar sedan igen, ofta med ett högt fnys eller kvävande ljud. Även om människor som har sömnapné vanligtvis snarkar högt och ofta, har inte alla som snarkar sömnapné. Eftersom personer som har sömnapné ofta går från djupare sömn till lättare sömn under natten, spenderar de sällan tillräckligt med tid i djupa, återställande sömnstadier. De är därför ofta överdrivet sömniga under dagen. Sådan sömnighet tros leda till humör- och beteendeproblem, inklusive depression, och det mer än tredubblar risken att råka ut för en trafik- eller arbetsrelaterad olycka.
De många korta sänkningarna av syrehalten i blodet som inträffar under natten kan resultera i morgonhuvudvärk och problem med att koncentrera sig, tänka klart, lära sig och komma ihåg. Dessutom utlöser de intermittenta syrefallen och minskad sömnkvalitet tillsammans frisättningen av stresshormoner. Dessa hormoner höjer ditt blodtryck och hjärtfrekvens och ökar risken för hjärtinfarkt, stroke, oregelbundna hjärtslag och kronisk hjärtsvikt.

Vem som helst kan ha sömnapné. Mer än hälften av personerna som har sömnapné är överviktiga. Sömnapné är vanligare hos män. Mer än 1 av 25 medelålders män och 1 av 50 medelålders kvinnor har sömnapné tillsammans med extrem sömnighet under dagen. Cirka 3 procent av barnen och 10 procent eller fler av personer över 65 år har sömnapné. Detta tillstånd förekommer oftare hos afroamerikaner, asiater, indianer och latinamerikaner än hos kaukasier.

Mer än hälften av alla som har sömnapné får inte diagnosen. Människor som har sömnapné är i allmänhet inte medvetna om att deras andning stannar på natten. De märker bara att de inte känner sig utvilade när de vaknar och är sömniga hela dagen. Deras sängpartner kommer sannolikt dock att märka att de snarkar högt och ofta och att de ofta slutar andas en kort stund sovande. Läkare misstänker sömnapné om dessa symtom är närvarande, men diagnosen måste bekräftas med sömnövervakning över natten.

Ett antal faktorer kan göra en person mottaglig för sömnapné. Dessa faktorer inkluderar:
Halsmuskler och tunga som slappnar av mer än normalt under sömnen
Förstorade tonsiller och adenoider
Att vara överviktig – den överflödiga fettvävnaden runt halsen gör det svårare att hålla halsen öppen
Huvud- och halsform som skapar en något mindre luftvägsstorlek i mun- och svalgområdet
Trängsel, på grund av allergier, som också kan göra luftvägarna smalare
Familjehistoria av sömnapné.

Sömnproblem:

Förändringar i dagliga aktiviteter eller vanor kan hjälpa till att minska dina symtom.

Sov på sidan istället för på rygg. Att sova på sidan hjälper till att minska mängden övre luftvägskollaps under sömnen.
Undvik alkohol, rökning, sömntabletter, växtbaserade kosttillskott och andra mediciner som gör dig sömnig. De gör det svårare för dina luftvägar att hålla sig öppna medan du sover, och lugnande medel kan göra andningsuppehållen längre och allvarligare. Tobaksrök irriterar luftvägarna och kan hjälpa till att utlösa den intermittenta kollapsen av de övre luftvägarna.
Gå ner i vikt om du är överviktig. Även en liten viktminskning kan ibland förbättra symtomen.
Dessa förändringar kan vara allt som behövs för att behandla mild sömnapné. Men om du har måttlig eller svår sömnapné behöver du ytterligare, mer direkta behandlingsmetoder.
Kontinuerligt positivt luftvägstryck (CPAP) är den mest effektiva behandlingen för sömnapné hos vuxna. En CPAP-maskin använder milt lufttryck för att hålla dina luftvägar öppna medan du sover. Maskinen levererar luft till dina luftvägar genom en specialdesignad näsmask. Masken andas inte för dig; luftflödet skapar ökat tryck för att hålla luftvägarna i näsan och munnen mer öppna medan du sover. Lufttrycket justeras så att det precis räcker för att stoppa dina luftvägar från att kortvarigt bli för små under sömnen. Trycket är konstant och kontinuerligt. Sömnapné kommer tillbaka om CPAP stoppas eller om den används felaktigt.
Människor som har symtom på svår sömnapné mår i allmänhet mycket bättre när de börjar behandling med CPAP. CPAP-behandling kan orsaka biverkningar hos vissa människor. Möjliga biverkningar inkluderar torr eller täppt näsa, irritation av huden i ansiktet, uppblåsthet i magen, ömma ögon eller huvudvärk. Om du har problem med CPAP-biverkningar, samarbeta med din sömnspecialist och supportpersonal. Tillsammans kan ni göra saker för att minska eller eliminera dessa problem.
För närvarande botar inga mediciner sömnapné. Vissa receptbelagda mediciner kan dock hjälpa till att lindra den överdrivna sömnigheten.

Vissa människor som har sömnapné kan dra nytta av operation; detta beror på resultaten av utvärderingen av sömnspecialisten. Att ta bort tonsiller och adenoider som blockerar luftvägarna görs ofta, särskilt hos barn. Uvulopalatopharyngoplasty (UPPP) är en operation för vuxna som tar bort tonsiller, uvula och en del av den mjuka gommen. Trakeostomi är en operation som används sällan och endast vid svår sömnapné när inga andra behandlingar har varit framgångsrika. Ett litet hål görs i luftröret och ett rör sätts in. Luft kommer att strömma genom röret och in i lungorna, förbi obstruktionen i de övre luftvägarna.

MENU
HÄLSOBUTIKEN.NET